Anne Sverdrup-Thygeson – Jorden: insektenes planet og damenes verden

Gratis for medlemmer. Åpent for ikke-medlemmer 15 minutter før start. 100,- for ikke-medlemmer.