Salgsbetingelser og medlemskapsvilkår

Som medlem ved Fornebu senioruniversitet har du tilgang på våre forelesninger som arrangeres på Fornebupiloten ved Fornebu S, og tilgang til våre studieturer for medlemmer. Inngang på våre forelesninger inngår i prisen for medlemskapet, mens det på studieturene er en egenandel som settes individuelt pr. studietur avhengig av reisemål. Studieturene melder man seg på og betaler via “Min side”.

Gjeldende medlemskaps­vilkår og salgs­betingelser er de som til enhver tid ligger på denne siden.

Ved å huke av i boksen for «Jeg har lest og aksepterer nettstedets vilkår og betingelser» når du betaler medlemskap, aksepterer du våre salgsbetingelser og medlemskapsvilkår. Som medlem godtar du e-postkommunikasjon som primær kommunikasjonskanal ang. ditt medlemskap, og plikter å sjekke din e-postkasse jevnlig for informasjon om ditt medlemskap.

Kort beskrivelse av medlemskapets innhold

Medlemskap koster 500,- pr. kalenderår. Prisen fastsettes årlig på vårt årsmøtet.

Medlemskapet varer ett kalenderår, og du vil motta e-post med tilbud om fornyelse av medlemskapet i slutten av november/tidlig desember.

Står du på ventelisten sendes tilbud om medlemskap kun ut via e-post, så vi anbefaler å følge nøye med i e-postkassen din i perioden desember-januar. Hittil har de fleste fått tilbud om medlemskap påfølgende kalenderår, men ved stor pågang kan ikke dette garanteres.

Medlemskap gir gratis adgang på forelesninger, og deltagelse på studieturer (med egenandel). Da det ikke er plass til alle medlemmer på forelesningene tilbys det på “Min side” opptak av forelesninger, som ligger tilgjengelig i 2-3 uker etter forelesningen har funnet sted. Dette er en tilleggstjeneste som tilbys nå midlertidig i etterkant av pandemien, og som ikke må regnes som en definert del av selve medlemskapet, og dette tilbudet kan fjernes i fremtiden. Stans i tilgjengeliggjøring av opptak fra forelesningene er *ikke* grunn til å få refundert medlemskap.

Medlemskapet forskuddsbetales pr. år, og fornyes ikke automatisk. Du må selv logge inn på “Min side” når du har mottatt e-post om fornyelse av medlemskap, og betale for et nytt år via vår medlemsside “Min side”. Medlemskapet er dermed ikke å regne som et abonnement, da det ikke automatisk fornyes.

Du trenger ikke si opp ditt medlemskap om du ikke lenger ønsker å være medlem. Når det nærmer seg et nytt år, og tilbud om videre medlemskap går ut på e-post, kan du la være å logge inn og fornye medlemskapet ditt. Da vil ditt medlemskap automatisk bli avsluttet ved årsskiftet og din informasjon vil bli slettet. Ønsker du å bli medlem igjen ved en senere anledning må du på nytt registrere deg på ventelisten.

For å bli medlem trenger hver kunde en egen, unik e-postadresse. Det er ikke mulig for to personer å være medlem med samme e-postadresse. En unik e-postadresse er FSUNI sin eneste måte å separere medlemmene på, og for direkte kommunikasjon med medlemmene.

Kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester over internett. Salgsbetingelsene bygger på anbefalte standarder fra Forbrukertilsynet for internettbasert salg. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Fornebu senioruniversitet, c/o Tove Kvil, Lomviveien 28, 1364 Fornebu, post@fsuni.no, org. nr. 922 103 739, og betegnes i det følgende som FSUNI.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kunden.

3. Pris

Den oppgitte prisen for medlemskap og studieturer er den totale prisen kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som FSUNI før kjøpet ikke har informert om, skal kunden ikke bære.

Alle priser er eksklusiv mva da virksomheten ikke er mva-pliktig.

Medlemskapspris bestemmes på FSUNI sitt årsmøte, og kunngjøres på fsuni.no og via e-post. Kunde vil også ved fornyelse av medlemskap se pris for påfølgende år, og kan velge å ikke fornye medlemskapet ved å ikke gjennomføre kjøp av medlemskap for nytt år.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kunden har logget inn på “Min side” på fsuni.no og betalt sitt medlemskap.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i prisen fra FSUNI i bestillingsløsningen på nettsiden eller i kundens bestillingsbekreftelse, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

FSUNI krever betaling for medlemskapet når medlemskapet blir bestilt på fsuni.no. Det samme gjelder kjøp av plass på studieturer.

Kortet blir belastet samme dag som bestillingen foretas.

6. Levering – Aktivisering av medlemskap

Levering er skjedd når kunden har mottatt bekreftelse på medlemskap med kvittering for kjøpet, via e-post for spesifisert tidsperiode. Bekreftelse på betalt medlemskap finnes også inne på fsuni.no/min-side/. Hvis kunde ikke har mottatt bekreftelse på medlemskap via e-post plikter kunde å logge inn på min side for å kontrollere om medlemskap er aktivt ved at det står at man har betalt medlemskap for korrekt årstall, og så kontakte FSUNI og informere om at kvittering via e-post ikke har kommet frem.

Selve medlemskapet er allikevel ikke aktivt før året som er oppgitt på medlemskapet kunden har kjøpt, selv om dette bestilles og betales i inneværende år for påfølgende år. Kunde har dermed ikke tilgang til forelesninger i inneværende år, når man har kjøpt medlemskap for neste år.

7. Tilgang

Medlemskap gir gratis adgang til FSUNI sine forelesninger. Dette forutsetter at det er plass på forelesningen, og medlemskap betyr ikke at man har krav på å komme inn på en forelesning som er fullsatt. Det er ikke mulig å reservere plass på forhånd på forelesninger.

Medlemskap gir også tilgang til å være med på studieturer. Studieturer er også plassbegrenset, og medlemmene må betale en egenandel for å være med på studietur. Egenandelen varierer for hver studietur, og egenandelen for hver enkelt studietur opplyses om inne på Min side der bestillingen og betalingen av studietur gjennomføres. Påmelding til studietur er bindende, men også her gjelder angrefristen på 14 dager.

Medlemskap ved FSUNI er personlig, og kan ikke overføres til annen person. Ei heller kan annen person midlertidig overta medlemskap og få inngang på forelesning, eller delta på studietur. Ved tvil forbeholder FSUNI seg retten til å scanne medlemmets QR-kode/Medlemskort, og kontrollere opplysningene opp mot gyldig legitimasjon.

Dersom brukernavn/passord eller tilgangen for øvrig til opptak av forelesninger misbrukes på noen som helst måte, forbeholder FSUNI seg retten til å stenge tilgangen til Min side med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk gis det ingen refusjon.

Kunden kan ikke holde FSUNI ansvarlig for fulle forelesning eller utsolgte studietur. Kunde er inneforstått med at det er “førstemann til mølla” for å komme inn på forelesninger og ved bestilling av studieturer.

Kunden plikter å sette seg inn bruken av FSUNI sitt medlemskort med QR-kode som man finner inne på Min side, og medbringe dette, enten i utskrevet form, som et bilde på mobiltelefon, eller ved fremvisning av medlemskortet med QR-kode på mobil ved å logge inn på mobiltelefon før inngang på forelesning. Alle medlemmers QR-kode blir scannet før inngang på forelesning. Trenger kunden hjelp til å finne frem sitt medlemskort plikter kunden å komme tidligere til en forelesning for å få bistand til å finne frem medlemskortet og fremvise dette. Kunde plikter også å lese igjennom hjelpeteksten på fsuni.no før man ber om hjelp.

8. Personopplysninger

Kunden må ha en gyldig konto på fsuni.no som opprettes gjennom å fylle ut nødvendig informasjon (navn, e-post, telefonnummer, adresse, fødselsår og passord) i registreringsskjemaet på nettsiden. FSUNI sitt tilbud er forbeholdt seniorer/pensjonister, og fødselsår er nødvendig for å kontrollere at kunden kan være medlem.

Kunden er ansvarlig for å hemmeligholde brukernavn og passord, og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som utføres på sin konto.

Kunden godtar å:

  • oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i henhold til kravene i registreringsskjemaet, og
  • opprettholde og raskt oppdatere registreringsdata for holde dem sanne, nøyaktige og fullstendige,
  • straks informere FSUNI om uautorisert bruk av sin konto eller andre brudd på sikkerheten.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er FSUNI. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan FSUNI, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at FSUNI skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at FSUNI skal få gjennomført avtalen med kunden, eller i lovbestemte tilfelle.

Personvernserklæringen til FSUNI finner du her: fsuni.no/personvern/. Erklæringen er også tilgjengelig via Min side.

9. Immaterielle rettigheter og kopiering

Innhold på nettstedet fsuni.no er eid av FSUNI, av nettstedets lisensgivere eller andre leverandører av slikt materiale, og er beskyttet av norsk og internasjonal lovgiving om opphavsrett, varemerkebeskyttelse og patenter.

Ingen immaterielle rettigheter overføres til kunden i forbindelse med betaling av medlemskap.

Alle artikler, fotografier og grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Det må gjerne skje utskrifter av en papirkopi til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og fremstilling er ikke lov. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til åndsverksloven.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling og betaling er gjennomført.

For å angre ditt kjøp, send en e-post til: post@fsuni.no. Skriv gjerne også hvorfor du ønsker å angre kjøpet ditt. Dette hjelper oss å forbedre tilbudet vårt.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp.

11. Mislighold fra FSUNI sin side

Dersom FSUNI ikke oppfyller sin plikt ved å arrangere forelesninger kan kunde heve avtalen og få medlemskapskontingent refundert. Antall forelesninger pr. halvår er ikke låst på et spesifikt antall, og vil variere noe fra halvår til halvår. Normalen vil være 6-10 forelesninger pr. halvår. Avvik fra dette uten kommunisert årsak kan være grunn for å heve medlemskap.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

12. Konfliktløsning

Klager rettes til FSUNI innen rimelig tid, jf. punkt 10 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europakommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Skroll til toppen