TEMAKVELD: Fornebu skal få fergeforbindelse

Fornebu skal få sin ferge, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog under et åpent møte om klima mandag 11. oktober hvor også kommunaldirektør Arthur Wøhni deltok. Hun kunne ikke si når dette ville skje, men forklarte at dette var en viktig sak for kommunen som de arbeidet svært mye med, særlig på grunn av de problemene som bygging av T-banen og den omfattende tungtrafikken, medførte for trafikkavviklingen.

Fornebu skal bli et nullutslippsområde innen 2027 som en del av klimastrategien for Bærum kommune. Dette var tema for det åpne møtet hvor det ble grundig orientert om hvordan kommunen skal kunne nå målsetningen om at Fornebu skal bli et nullutslippsområde innen 2027, mens Bærum skal redusere sine utslipp av klimagasser med 65 prosent innen 2030.

I tillegg til klima ble det også tatt opp en rekke andre spørsmål med ordfører og kommunaldirektør, bl.a. det store behovet for møterom og møteplasser for organisasjoner og de som bor på Fornebu. Til nå er det bygget 4000 boliger og ifølge KDP 3 skal det bygges 11 000 boliger. Allerede i dag er dette et stort og uløst problem.

Også spørsmålet om hvor steinmasser fra Fornebubanen skal transporteres ble diskutert med både ny øy i Lysakerfjorden og Lakseberget blant flere alternativer.

Møtet på Fornebu var et samarbeid mellom Fornebupiloten, Fornebu senioruniversitet og Fornebu og Lysaker Rotaryklubb.

Neste TEMAKVELD blir 22. november med planene for boligutbygging på Fornebu som tema med blant andre representanter for OBOS og Selvaag. Det blir et åpent møte for alle som er engasjert i utviklingen av Fornebu-samfunnet.

Skroll til toppen