Om FSU

Fornebu senioruniversitet (FSU) ble stiftet 9. januar 2019 og har allerede over 300 medlemmer. Vårt formål er å gi personer over 60 år kunnskap, innsikt og opplevelse gjennom forelesninger, studieturer, seminarer og lignende.

De fleste av våre medlemmer er tilflyttere, og dermed kan FSU også være en arena for å knytte nye bekjentskaper.

Vi møtes på Fornebu S i det nye lokalet til Fornebupiloten. Lokalet ligger til høyre for restauranten MAYA’s med inngang fra torget. Dette lokalet er større enn de midlertidige løsningene vi hittil har benyttet, og vil dermed normalt kunne huse over 100 tilhørere. Dessverre umuliggjør KORONAen dette antallet fordi vi må følge alle smittevernregler.

Tirsdager møtes vi, men ikke hver tirsdag slik det fremgår at vårt program. For å kunne overholde den pålagte meter-avstanden, vil det trolig ikke bli plass til mer enn 50 personer. Dørene åpner kl.10.30 og spesielle rutiner ved inngang, opphold i lokalet og utgang må følges. Våre arrangementer er nå kun for FSU-medlemmer. KORONA-situasjonen gjør at ikke-medlemmer ikke lenger kan delta.

Rull til toppen