Om FSU

Fornebu senioruniversitet (FSU) ble stiftet 9. januar 2019 og har nå over 500 medlemmer. Vårt formål er å gi personer over 60 år kunnskap, innsikt og opplevelse gjennom forelesninger, studieturer, seminarer og lignende.

De fleste av våre medlemmer er tilflyttere, og dermed kan FSU også være en arena for å knytte nye bekjentskaper.

Vi møtes på Fornebu S i det nye lokalet til Fornebupiloten. Lokalet ligger til høyre for restauranten MAYA’s med utendørs inngang fra torget. Dette lokalet er større enn de midlertidige løsningene vi benyttet, men har dessverre bare plass til i overkant av 100 tilhørere.

Tirsdag er dagen, men ikke hver tirsdag slik det fremgår at vårt program. Spesielle rutiner ved inngang, opphold i lokalet og utgang må følges.

Våre arrangementer er nå kun for FSU-medlemmer. Personer på venteliste for medlemskap kan betale 100 kr i døren ved ledig plass.

Skroll til toppen