Om FSU

Fornebu senioruniversitet (FSU) ble stiftet 9. januar 2019 og har allerede over 300 medlemmer. Vårt formål er å gi personer over 60 år kunnskap, innsikt og opplevelse gjennom forelesninger, studieturer, seminarer og lignende.

De fleste av våre medlemmer er tilflyttere, og dermed kan FSU også være en arena for å knytte nye bekjentskaper.

Vi har hittil møttes på Fornebu S andre tirsdag i måneden, og oppmøtet (rundt 90) har vist at det er stor interesse for våre forelesninger. Fra høsten av blir det hyppigere forelesninger med mindre korona-pandemien og nasjonale retningslinjer stopper oss.

Rull til toppen