Forelesninger

  1. Arrangementer
  2. Forelesninger

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Lars Klevstrand – Viseskatter

Fornebupiloten Fornebu S

Lars Klevstrand tilhører de politisk bevisste visesangere som slo igjennom i siste halvdel av 1960-årene

Erik Møse – FNs undersøkelseskommisjon for Ukraina

Fornebupiloten Fornebu S

Erik Møse er formentlig den dommer i Norge som har bredest internasjonal erfaring.

Fra Borgarting lagmannsrett reiste han i 1999 til Arusha i Tanzania for å ta sete i den særskilte domstol, oppnevnt for å behandle menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser i Rwanda.

DOBBELFORELESING: Halvard Leira & Ada Elisabeth Nissen – Nordmenn som fredens apostler? Norsk fredspolitikk før og nå

Fornebupiloten Fornebu S

Siden begynnelsen av 1990-tallet har Norge bidratt som tredjepart i en rekke internasjonale fredsprosesser. Norges første meglingsoppdrag etter den kalde krigen fant sted i Guatemala, men det er den berømte Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne som markerte det store gjennombruddet for norsk fredsmekling. Etter dette fulgte en rekke meglingsforsøk. Prosessen i Sri Lanka på 2000-tallet endte fatalt, mens prosessen i Colombia noen år senere resulterte i en historisk fredsavtale. Parallelt med meglingsoppdragene har fredsdiplomatiets innretning forandret seg. Det har blitt institusjonalisert og profesjonalisert. Samtidig ligger motivasjonen bak engasjementet fast.

Dette fredsengasjementet, i overivrige øyeblikk omtalt som kroneksemplet på Norge som «humanitær stormakt», reiser to sett av spørsmål.

Det første settet av spørsmål dreier seg om historiske årsaker. Hvordan kan det ha seg at det på 1990-tallet ble opplevd som selvsagt og riktig at Norge skulle engasjere seg i fredsprosesser i land langt borte, og at det raskt ble vanlig å referere til en norsk fredstradisjon? Var det, som Dagbladet hevdet så lang tilbake som i 1896, slik at nordmenn var og er «naturlige og fødte Fredsvenner»? Om så ikke, hvorfor ble fredssaken så viktig i norsk utenrikspolitikk rundt 1900 og hvordan ble fredstanken videreført under skiftende utenrikspolitiske omstendigheter?

Det andre settet av spørsmål dreier seg mer konkret om de siste tårenes fredsengasjement. Hvordan har Norge fått nøkkelroller i alle disse fredsforhandlingsprosessene? Hva er det Norge forsøker å bidra med, hvor bra har det egentlig gått, og hvilke lærdommer kan vi egentlig trekke etter tretti år med norsk fredsinnsats?

Håvard Tveit Ihle – Universets subtile glød

Fornebupiloten Fornebu S

Håvard Tveit Ihle vil fortelle om den kosmiske bakgrunnsstrålingen (gløden fra big bang) og hvordan vi bruker strålingen til for eksempel å vite hva universet består av, hvor gammelt det er og hvor fort det utvider seg - og kanskje litt om sorte hull.

Torbjørn Røe Isaksen – Hvorfor tror vi ikke på nåtiden?

Fornebupiloten Fornebu S

Torbjørn Røe Isaksen har en politisk fortid som statsråd i tre departementer i Erna Solbergs regjering. Han var stortingsrepresentant for Telemark Høyre fra 2009 til 2017 og leder av Unge Høyre fra 2004 til 2008.

Per Christian Revholt – Minner fra Grava

Fornebupiloten Fornebu S

En kjærlighetserklæring om kunstens nødvendighet, sett fra en kapellmesters ståsted i orkestergraven. Først og fremst fra Nationaltheatret, men også fra andre teatre i inn og utland.

Berit Reiss-Andersen – LAW and PEACE

Fornebupiloten Fornebu S

Berit Reiss-Andersen, advokat og ikke minst medlem av Nobelkomiteen fra 2012 (leder fra 2017) skal holde en forelesning hos oss som hun har kalt «Law and Peace».  Reiss-Andersen har også vært statssekretær i Justisdepartementet fra 1996 til 1997 og var leder av Den Norske Advokatforening fra 2008 ti 2012. To kriminalromaner har hun utgitt sammen med Anne Holt.

Cato Guhnfeldt – Fornebu 9. april 1940

Fornebupiloten Fornebu S

På 84-årsdagen for Tysklands angrep på Norge i 1940 tilbyr FSU det første av to foredrag om Fornebu under den tyske okkupasjonen.

Inga Bejer Engh – Hvordan har barn det i ett av verdens beste land?

Fornebupiloten Fornebu S

Inga Bejer Engh, barneombud fra august 2018, vil fortelle om sine vurderinger av barns oppvekstvilkår og situasjonen i vårt land. Bejer Engh er tidligere tingrettsdommer og statsadvokat. I sistnevnte rolle var hun en av aktorene i straffesaken mot Anders Behring Breivik.

Skroll til toppen