1. Arrangementer
  2. Forelesninger

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Rune Elvik – Eldre i trafikken

Fornebupiloten Fornebu S

Antall eldre øker både i befolkningen og blant førerkortinnehavere. Tidligere hadde eldre bilførere betydelig høyere skaderisiko i trafikken enn førere i andre aldersgrupper, men etter hvert er disse forskjellene blitt mindre og har forflyttet seg til høyere aldersgrupper.

Håvard Narum – Lokalvalget dagen derpå

Fornebupiloten Fornebu S

Kommune- og fylkestingsvalget 10. og 11. september ligger an til å bli meget spennende. Det kan bli maktskifte i mange av landets største kommuner, høyst sannsynlig med unntak av Bærum.

Sunniva Engh – Hvor går India; nasjonalt og i forhold til omverdenen?

Fornebupiloten Fornebu S

Engh er D.Phil. i moderne historie fra Universitetet i Oxford (2006) med avhandlingen 'Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme'. Hun er også M.Phil. i økonomisk og sosial historie (2000), Universitetet i Oxford.

Lars Klevstrand – Viseskatter

Fornebupiloten Fornebu S

Lars Klevstrand tilhører de politisk bevisste visesangere som slo igjennom i siste halvdel av 1960-årene

Erik Møse – FNs undersøkelseskommisjon for Ukraina

Fornebupiloten Fornebu S

Erik Møse er formentlig den dommer i Norge som har bredest internasjonal erfaring.

Fra Borgarting lagmannsrett reiste han i 1999 til Arusha i Tanzania for å ta sete i den særskilte domstol, oppnevnt for å behandle menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser i Rwanda.

Skroll til toppen