Smittevern

FSU har utarbeidet prosedyrer for registrering av deltakere (QR-koder), kø-disiplin, inngang, opphold i rommet og utgang etter forelesningene.

Regjeringen opphevet alle nasjonale restriksjoner med virkning fra 25.9 kl 16:00. Vi vil likevel videreføre noen av våre godt innarbeidede rutiner.

Utenfor lokalet Alle oppfordres til å følge vertenes anvisninger. Gjør klar QR-koden på mobilen for registrering, eller ha utskriften m/ QR-koden for hånden.

Inngang Verter scanner QR-koden ved inngangsdøren. Håndsprit ved inngangen er obligatorisk. Følg verten til anvist plass. Vi begynner foran og fyller opp radene bakover i lokalet. Tildelt plass beholdes under hele forelesningen.

Utgang Tilhørerne blir sittende på sine plasser inntil de får klarsignal til å forlate lokalet.

ENHVER SOM KJENNER PÅ FORKJØLELSE, LUFTVEISPROBLEMER, INFLUENSASYMPTOMER ELLER LIGNENDE, MÅ HOLDE SEG HJEMME. VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR AT ANDRE IKKE BLIR SMITTET. DETTE MÅ VI HA RESPEKT FOR OG I PRAKSIS ETTERLEVE.

Rull til toppen