Smittevern

FSU har utarbeidet prosedyrer for registrering av deltakere (QR-koder), kø-disiplin, inngang, opphold i rommet og utgang etter forelesningene.

Bærums kommuneoverlege/smittevernoverlege er skriftlig orientert om våre smitteverntiltak og bekrefter at disse tilfredsstiller smittevernkravene med god margin.

SMITTEVERNTILTAKENE:

Rigging av møterom Stoler utplasseres med én meters avstand. Stolrygger, dørhåndtak og andre berøringsflater spritdusjes, Verter m/ hvite vester gjør seg klare for sine respektive arbeidsoppgaver under arrangementet.

Utenfor lokalet Meteravstand mellom alle i køen. Alle oppfordres til å følge vertenes anvisninger. Gjør klar QR-koden på mobilen for registrering, eller ha utskriften m/ QR-koden for hånden.

Inngang Verter scanner QR-koden ved inngangsdøren så deltakerne blir registrert slik myndighetene nå krever. Inngang i puljer ledet av en vert. Håndsprit ved inngangen er obligatorisk. Husk meter’n! Følg verten til anvist plass. Tildelt plass beholdes under hele forelesningen. Stolen kan ikke flyttes på. Toilett er tilgjengelig til venstre i lokalet.

Inne Tilhørerne blir sittende på sine plasser inntil de får klarsignal til å forlate lokalet.

Utgang Egen utgangsdør. Husk meter’n! Trekk vekk fra området utenfor døren slik at alle kommer seg ut av lokalet med minst én meters avstand.

ENHVER SOM KJENNER PÅ FORKJØLELSE, LUFTVEISPROBLEMER, INFLUENSASYMPTOMER ELLER LIGNENDE, MÅ HOLDE SEG HJEMME. VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR AT ANDRE IKKE BLIR SMITTET. DETTE MÅ VI HA RESPEKT FOR OG I PRAKSIS ETTERLEVE.

MEN HUSK Den viktigste delen av smittevernarbeidet er å skape trygghet blant deltakere, og at de opplever at krav til smittevern er ivaretatt. Vi må alle samtidig gjøre vårt beste slik at det blir både interessant og hyggelig å delta på våre arrangementer,

Rull til toppen