Årsmøte 2020

FSUs årsmøte 2020 var opprinnelig berammet til tirsdag 21. april kl. 09.00-10.00 i Fornebupilotens lokale. Grunnet korona-pandemien og dermed vedtatte nasjonale retningslinjer, var vi nødt til å arrangere årsmøtet vårt elektronisk denne gangen.

Dagjeldende vedtekter (vedtatt 09.01.2019) ble fulgt med hensyn til innkalling, frist for innmelding av saker og utsendelse av fullstendig saksliste m/ elektronisk stemmeseddel. Årsmøtedatoen 21.4 var siste frist for å avgi stemme. Endelig protokoll er på fsuni.no 28.4.

Hele 75 medlemmer avga sin stemme innen fristens utløp. Tatt i betraktning at en stor andel av våre 300 medlemmer er nyinnmeldte, må dette kunne sies å være en god årsmøtedeltakelse.

STYRET vil benytte anledningen til å takke for alle gode tilbakemeldinger. Nybrottsarbeid til etterfølgelse, ifølge tilbakemeldinger vi har fått.

Skroll til toppen