Årsmøte 2019

Fornebu senioruniversitets første årsmøte ble avholdt den 8. april i Fornebupilotens lokaler på PUNKT. Siden FSU ikke ble stiftet før 9. januar 2019, var ikke dette et ordinært årsmøte. Interimstyret valgte likevel å avholde et slikt møte for å presentere historikken før formell stiftelse i januar for våre medlemmer.

Årsrapport 2018 og budsjett 2019 ble sendt våre nedlemmer i forkant. Styret hadde videre utarbeidet et forslag til kandidater, vararepresentanter og valgkomité.

14 medlemmer møtte.

Skroll til toppen