Vippepunkter: Hvor ille kan det bli?

Situasjonen er ikke så dyster som mange tror, men likevel svært alvorlig. Verden vil bestå, menneskeheten også, sa professor og biolog Dag O. Hessen da han holdt sitt foredrag om klima. Foredraget var bygget på boka Verden på vippepunktet. Hvor ille kan det bli? som ble utgitt i fjor.

For å illustrere klimautfordringen på en aktuell måte brukte han en tegneserie hvor to menn i hvit frakk står og betrakter de velkjente koronakurvene. Den ene sier til den andre: «jeg skal være glad når dette er over.». Det ingen av dem ser, er de langt mer dramatiske klimakurvene som reiser seg som flodbølger bak ryggene deres.

Den ferske rapporten fra IPCC fastslår at verden nå er varmere enn den har vært på 125 000 år, og dagens CO2-konsentrasjoner er høyere enn de har vært de siste to millioner år.

Det er viktige vippepunkter som vi må ta på alvor. Amazonas er et eksempel hvis avskoging og naturødeleggelser fortsetter. I dag tar økosystemet opp halvparten av utslippene av klimagasser. Nedsmelting av Grønlandsisen er et annet eksempel på et vippepunkt.

Mye kan diskuteres, men drivhuseffekten og konsekvensene av økte klimagasser er udiskutabel. Det er liten tvil om at utslipp av klimagasser og det menneskelige forbruket av fossilt brennstoff må ned. Det betyr at vi må endre adferd og ta større hensyn til natur og miljø.  Kjøp tre, betal for to-tenkningen må endres. Kanskje særlig når vi ikke lenger trenger en, sa Dag O. Hessen.

Teknologiutvikling kan også gi viktige bidrag for å redde klima.

Hvorfor er endring så vanskelig, selv når vi erkjenner at det er nødvendig. Han pekte i sitt foredrag på flere faktorer:

  • Kunnskapsmangel
  • Ideologisk motstand
  • Rasjonalisering av egen adferd
  • Vende oss til nye virkeligheter
  • Vi er ikke innstilt på langsiktighet

Summen av klimautslipp og forbruk er resultatet av individuell adferd. Og det er mange som må bidra hvis klimamålene skal nåes. Det gjelder forskning, politikere, finansnæringen, produsenter og marked, dvs. du og jeg.

Og Dag O. Hessen avsluttet sitt foredrag med et tankevekkende sitat av polarforskeren og forfatteren Robert Swan:

«The Greatest Threat to our planet is the belief that someone else will save it».

Skroll til toppen