Uttalelser / Høringer

På denne siden vil du finne informasjon om saker styret på vegne av FSU har engasjert seg i. Dette er saker vi mener berører FSU som organisasjon, våre medlemmer og Fornebu-samfunnet i sin helhet.

Fornebu Sør – Planprogram med byplangrep

Bærum kommune har invitert til høring angående kommunens foreslåtte planprogrammet for Fornebu Sør med frist 23. juni. FSUs styre besluttet å benytte denne anledningen blant annet fordi FLERBRUKSHUSET inngår i høringen.

Saksnummer i kommunen er arkivsakID 20/786 og planID 2020008

Kommunens forslag til planprogram https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/nye-fornebu/fornebu-sor/

Fornebu – Flytårnet – Planprogram med byplangrep

Bærum kommune har invitert til høring angående kommunens foreslåtte planprogrammet for Flytårnområdet med frist 31. oktober. FSUs styre besluttet å benytte denne anledningen siden folkebiblioteket på Fornebu inngår i denne strategien.

Saksnummer i kommunen er 19/6890

Last ned kommunens forslag til planprogram

Bibliotekstrategi

Bærum kommune har invitert til høring angående kommunens foreslåtte Bibliotekstrategi med frist 15. juli. FSUs styre besluttet å benytte denne anledningen siden bibliotektilbudet på Fornebu inngår i denne strategien.

Saksnummer i kommunen er 20/3552

Kulturfunksjoner på Fornebu

Bærum kommune har utarbeidet dokumentet Kulturfunksjoner på Fornebu og invitert organisasjoner og personer på Fornebu til å uttale seg i denne sammenheng. FSUs styre besluttet å benytte denne anledningen siden høringsdokumentets innhold er meget relevant for FSU.

Saksnummer i Bærum kommune er 22/44996.

Tårnet idretts- og kultursenter

10.12.2021 FSU ble invitert til å sende inn høringsuttalelse til kommunen i forbindelse med den foreslåtte utsettelsen av ferdigstillelsen av Tårnet senter med Tårnet skole i hele 2 år, dvs. til 2027.

Saksnummer i Bærum kommune er 20/26742

FSUs innsendte uttalelser:

Flytårnområdet

08.01.2021 FSU benyttet anledningen til gi innspill i forbindelse med kommunens arbeid med planer for Flytårnområdet. Vi møtte kommunens representanter v/ landskapsarkitekt Karen Gunleiksrud den 8. desember og sendte i dag inn vårt innspill i denne runden.

Saksnummer i Bærum kommune er 19/6890

Fornebu sør

02.11.2020 FSU har benyttet anledningen til delta i planprosessen i forbindelse med Forenbu sør og andre utviklingsområder på Fornebulandet. Vi møtte representanter for kommune og utbygger den 28. oktober og har i dag oversendt vårt innspill i denne omgang.

Saksnummer i Bærum kommune er 20/786

Midlertidig bruk av tomten ved Fornebu S

08.04.2020 Bærum kommune har regulert tomten ved Fornebu S (Felt O8.9 A) til “offenlig tjenesteyting, herunder kulturformål og flerbrukshus med kirkerom”. Arkitekt Einar Dahle sendte, på vegne av Foreningen Fornebu Gjenbruk (FG), ut et nabovarsel i forbindelse med søknader (rammesøknad og dispensasjonssøknad) til kommunen om oppføring av en midlertidig hall og brakker (container) på denne tomten.

Saksnummer i Bærum kommune er 20/7877.

FSU er av den oppfatning at Dahle/FG nå fremmer søknader som er i strid med kommunens vedtak angående denne tomten. Varehandel (med preg av loppemarked) er ikke forenlig med det formål kommunen har vedtatt. Selv en midlertidig slik virksomhet nå kan skape presedens når flerbrukshuset skal gis et innhold.

Helhetlig plan for utvikling av Fornebu

09.03.2020 Bærum kommune inviterte berørte parter til å avgi høringsuttalelse angående dokumentet En helhetlig plan for utvikling av Fornebusamfunnet. Styret utarbeidet et uttalelse som ble oversendt kommunen innen fristen den 22.4. Saken har arkivnummer 19/16554 i Bærum kommune og er søkbar på deres hjemmeside under “Postlister og innsyn” hvor alle dokumenger i saken er arkivert.

Skroll til toppen