Nina Jensen: Havet har en smertegrense

Havet er svært viktig for klima og for alt liv på planeten. Samtidig mangler vi tilstrekkelig kunnskap, og behovet for mer forskning og kartlegging er stort. Bare fem prosent av våre store havområder er kartlagt, og det sier litt om behovet, sa marinbiolog Nina Jensen innledningsvis.

Nina Jensen er utdannet i Australia og Tromsø og har vært generalsekretær i WWF Verdens naturfond. I 2014 ble hun utnevnt til Young Global Leader, en pris som hvert år deles ut av World Economic Forum.

Nina Jensen er også kjent som en profilert samfunnsdebattant og er opptatt av miljøvern og klima. Nå er hun leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet MS «REV Ocean» der Røkke er hovedeier. Målet er svært ambisiøst: Øke kunnskap om havet og bli en sentral internasjonal bidragsyter til et sunnere hav.

Klima og global oppvarming er en trussel også for havet som er i ferd med å bli varmere, surere og mindre produktivt. 75-80% av alt oksygen på planeten kommer fra havet, og annethvert pust vi tar kommer dermed også fra havet. 

Havet har også en smertegrense, og vi må slutte å behandle havet som en søppeldynge. De siste 40 år har nærmere 40% av livet i havet forsvunnet, og slikt kan det ikke fortsette, sa Nina Jensen

Samarbeid med Kjell Inge Røkke

Jeg hadde aldri trodd at jeg som miljøaktivist skulle arbeide sammen med en kapitalist som Kjell Inge Røkke, sa Nina Jensen. Som leder av WWF i Norge ble hun presentert for REV Ocean som et internasjonalt miljø- og klimaprosjekt. Og Kjell Inge Røkke sa også at han ville bruke resten av sitt liv på å forsøke å redde havet.

Han forsøkte gjentatte ganger å få henne med på laget. Etter hvert forsto hun at dette ikke var «grønnvasking» fra hans side, men et reelt ønske om å redde havet. Derfor ble hun med og har ikke angret. Det er behov for både et sterkt miljøengasjement og mye kapital for å redde havet.

REV Ocean

REV Ocean blir et av verdens mest avanserte forskningsskip. Det skaper likevel en del frustrasjon at byggingen av skipet blir kraftig forsinket, og det blir sannsynligvis ikke ferdig før om tre til fem år. Når det er operativt, vil det være en gratis plattform for internasjonal og tverrfaglig forskning. Det eneste kravet er at forskningen skal fokusere på løsninger. Skipet vil også ha et helikopter, en mini-ubåt for tre personer og en såkalt ROV som kan operere ned mot 6000 meters dybde. Skipet har kapasitet til å være ute på tokt i 120 dager over hele verden. REV Ocean vil bli en superyacht og kan ha inntil 90 personer ombord.

-Vi vil invitere gjester, ikke bare forskere, men også investorer og samfunnspersonlighter som kan spille en viktig rolle i vår felles kamp for å redde havet. Skipet skal være en plattform for kommunikasjon om alle de utfordringer og muligheter som havet representerer.

Vi ønsker å skape begeistring, og vi håper å få flere med oss. Det er viktig å skape begeistring og entusiasme for havet, sa Nina Jensen i sitt foredrag.

Forskningsområder og bidrag

REV Ocean skal bidra i kampen for å redde havet, og forskningen om bord vil konsentreres om klimaendringer, plastforurensninger samt overfiske og bifangst. Det forutsettes at internasjonale forskere må samarbeide og at de sammen kan bidra på følgende tre områder:

  • Øke kunnskap
  • Gjøre kunnskapen tilgjengelig
  • Gjøre dette om til løsninger

Selv om det vil ta tid før REV Ocean er ferdig bygget, har REV Ocean som selskap nok av oppgaver. Det er som eksempel lansert en global havdataplattform som vil kunne samle og systematisere kunnskap og forskningsresultater om havet og dermed også kunne gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på en effektiv måte.

Vi er inne i det som kalles den 4. industrielle revolusjon hvor det er viktig at næringsliv, produksjon og verdikjeder digitaliseres og integreres med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Denne utviklingen er REV Ocean en del av.

Eksempel på løsninger

Prosjektet har i sitt arbeid fokus på løsninger, og eksemplene på samarbeid og prosjekter er flere:

  • Taredyrking som klimaløsning og industrieventyr. Tare kan ta opp mye mer karbon, 40 ganger mer enn skog.
  • Den norske ulltøyprodusenten Aclima med særlig fokus på maritim sektor. Her gjelder det ny og bærekraftige klær uten bruk av plast. Et eksempel er ullfleece.
  • Pinovo er et selskap som arbeider med teknologi for å stoppe lekkasje av mikroplast fra maling som eksempel fra skip og installasjoner.
  • Stoppe gruvedrift på havbunnen etter mineraler som vil kunne ha store økologiske konsekvenser. Norske myndigheter har planer om slik gruvedrift, mens mange forskere har motforestillinger. I stedet bør vi heller utnytte elektronisk avfall hvor bare 20% utnyttes eller gjenbrukes.

Likevel optimist

Havet og klima er truet, men forskning og teknologi kan være en viktig del av løsningen. Derfor er det også grunn til å være optimister, og som avslutning brukte Nina Jensen et sitat fra David Attenborough:  

«In my lifetime I have witnessed a terrible decline, in yours you could and should witness a wonderful recovery».

Skroll til toppen