Informasjon vedrørende Korona-viruset og FSUs arrangementer

FSU følger myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernregler ved sine arrangementer. Vi oppfordrer alle til å være solidariske og følge myndighetenes generelle råd. Oppdatert informasjon om våre arrangementer og smitteverntiltak finner du her på hjemmesiden.

Neste arrangement

Alle arrangementer

Bærum seniornett gir veiledning i Fornebupilotens lokaler

Bærum seniornett gir veiledning i Fornebupilotens lokaler

Har du spørsmål om bruk av smartphones, nettbrett, PC, Macbook og mer, så tilbyr Seniornetts veiledere hjelp i Fornebupilotens lokaler.

Les mer »
03 februar 2022
Anders Ravik Jupskås – Høyreekstremisme og populisme i Europa

Anders Ravik Jupskås – Høyreekstremisme og populisme i Europa

Statsviteren Anders Ravik Jupskås er nestleder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo og en av landets fremste eksperter på høyreekstremisme og populisme.

Les mer »
08 februar 2022
Tor Bukkvoll – Ukraina; en tikkende bombe i Europa?

Tor Bukkvoll – Ukraina; en tikkende bombe i Europa?

Helt siden Russland annektere Krim-halvøya fra Ukraina i januar 2014, har situasjonen i Ukraina vært en av de mest spenningsfylte i Europa.

Les mer »
22 februar 2022
Bjørn Frodahl og Kristian Rasmussen – Fornebulandets historie

Bjørn Frodahl og Kristian Rasmussen – Fornebulandets historie

Forelesningen er en introduksjon til et historieseminar om vårt nærområde. Bjørn Frodahl og Kristian Rasmussen er begge sentrale i Asker og Bærum historielag.

Les mer »
08 mars 2022
Karin Krog – Både og + mitt livslange forhold til Snarøya

Karin Krog – Både og + mitt livslange forhold til Snarøya

FSU er stolte og glade over, nok en gang, å få besøk av verdensstjernen Karin Krog.

Les mer »
22 mars 2022
Are Brean – Musikk og hjernen

Are Brean – Musikk og hjernen

Hva gjør hjernen med musikken? Like viktig; hva gjør musikken med hjernen? Musikken hjelper oss til å uttrykke følelser og utløser følelser i oss, men den setter også sine spor i den menneskelige hjerne.

Les mer »
29 mars 2022
Steinar Holden – Korona og kroner; Et samfunnsøkonomisk perspektiv på koronapandemien

Steinar Holden – Korona og kroner; Et samfunnsøkonomisk perspektiv på koronapandemien

Steinar Holden er professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Hans fagområder er lønnsfastsettelse, penge- og finanspolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarked og forhandlinger.

Les mer »
05 april 2022
Brit Bildøen – Fri som fuglen? Tur-retur Fornebu-Marokko.

Brit Bildøen – Fri som fuglen? Tur-retur Fornebu-Marokko.

Brit Bildøen er forfatter og har et ironisk og feministisk blikk på de emner hun skriver om, og det gjelder i hovedsak samliv og kjønnsroller. Men naturens virkning på både dyre- og menneskeliv, har fått stor oppmerksomhet i seinere år, især i boka Over land og hav. Eit år med trekkfuglar.

Les mer »
26 april 2022
Espen Stueland – Pandemier i litteraturhistorien

Espen Stueland – Pandemier i litteraturhistorien

Espen Stueland er lyriker, kritiker og sakprosaforfatter. I denne forelesningen vil han blant annet snakke om hvordan skjønnlitterære fremstillinger av pandemier har brukt medisinske, biologiske og andre perspektiver.

Les mer »
10 mai 2022
Kjetil Bang-Hansen – Teateret i dag

Kjetil Bang-Hansen – Teateret i dag

Kjetil Bang-Hansen er en av de sentrale regissører og teaterledere i Norge. I forelesingen vil han dele sine erfaringer fra et rikt teaterliv.

Les mer »
24 mai 2022
Ellen Marie Næss – Kvinner i vikingtiden

Ellen Marie Næss – Kvinner i vikingtiden

Kvinner i krig- Mor steller hjemme?
Det er lett å tenke på vikingtiden som en tid hvor menn var på krigertokt og kvinner stelte hjemme.

Les mer »
07 juni 2022
Wenche Medbøe – Hulda og Arne Garborg i mitt liv

Wenche Medbøe – Hulda og Arne Garborg i mitt liv

Allsidig skuespiller med mange jern i ilden. Startet 1964 i NRK Fjernsynsteatret. Ansatt ved Nationaltheatret, Det Norske Teatret, mfl.

Les mer »
14 juni 2022
Kristian Berg Harpviken – Hvilken fremtid har Afghanistan?

Kristian Berg Harpviken – Hvilken fremtid har Afghanistan?

Den 15. august 2021 overtok Taliban makten på nytt i Afghanistan, overraskende kort tid etter at amerikanske og andre lands styrker trakk seg ut av det konfliktherjede landet.

Les mer »
23 august 2022

Nyheter

DESSVERRE ikke VIDEO fra 25.1

FSU beklager at vårt videopptak av Nina Jensens glimrende forelesning, Havet og planeten, dessverre ikke blir tilgjengelig grunnet en teknisk feil i forbindelse med filmingen.

Les mer »

FSU følger myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernregler ved våre arrangementer. Dette vil gjelde antall og hvem som deltar, meter’n, «sprit» med mer. Vi oppfordrer alle til å være solidariske og følge myndighetenes generelle råd.

Oppdatert informasjon om våre arrangementer og smitteverntiltak finner du her på hjemmesiden og/eller på vår Facebookside.

Siste nytt

Neste arrangement

Alle arrangementer

Rull til toppen