Informasjon vedrørende Korona-viruset og FSUs arrangementer

FSU følger myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernregler ved sine arrangementer. Vi oppfordrer alle til å være solidariske og følge myndighetenes generelle råd. Oppdatert informasjon om våre arrangementer og smitteverntiltak finner du her på hjemmesiden.

Neste arrangement

  • 14. desember fra 11:00 - 12:30

    Are Brean – Musikk og hjernen

    Hva gjør hjernen med musikken? Like viktig; hva gjør musikken med hjernen? Musikken hjelper oss til å uttrykke følelser og utløser følelser i oss, men den setter også sine spor i den menneskelige hjerne.

Alle arrangementer

Are Brean – Musikk og hjernen

Are Brean – Musikk og hjernen

Hva gjør hjernen med musikken? Like viktig; hva gjør musikken med hjernen? Musikken hjelper oss til å uttrykke følelser og utløser følelser i oss, men den setter også sine spor i den menneskelige hjerne.

Les mer »
14 desember 2021
Kristian Berg Harpviken – Hvilken fremtid har Afghanistan?

Kristian Berg Harpviken – Hvilken fremtid har Afghanistan?

Den 15. august 2021 overtok Taliban makten på nytt i Afghanistan, overraskende kort tid etter at amerikanske og andre lands styrker trakk seg ut av det konfliktherjede landet.

Les mer »
11 januar 2022
Nina Jensen – Havet og planeten

Nina Jensen – Havet og planeten

Nina Jensen er marinbiolog og er utdannet i Australia og Tromsø. Hun har vært generalsekretær i WWF Verdens naturfond og ble i 2014 utnevnt til Young Global Leader, som hvert år deles ut av World Economic Forum.

Les mer »
25 januar 2022
Anders Ravik Jupskås – Høyreekstremisme og populisme i Europa

Anders Ravik Jupskås – Høyreekstremisme og populisme i Europa

Statsviteren Anders Ravik Jupskås er nestleder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo og en av landets fremste eksperter på høyreekstremisme og populisme.

Les mer »
08 februar 2022
Tor Bukkvoll – Ukraina; en tikkende bombe i Europa?

Tor Bukkvoll – Ukraina; en tikkende bombe i Europa?

Helt siden Russland annektere Krim-halvøya fra Ukraina i januar 2014, har situasjonen i Ukraina vært en av de mest spenningsfylte i Europa.

Les mer »
22 februar 2022
Karin Krog – Både og + mitt livslange forhold til Snarøya

Karin Krog – Både og + mitt livslange forhold til Snarøya

FSU er stolte og glade over, nok en gang, å få besøk av verdensstjernen Karin Krog.

Les mer »
22 mars 2022
Brit Bildøen – Fri som fuglen? Tur-retur Fornebu-Marokko.

Brit Bildøen – Fri som fuglen? Tur-retur Fornebu-Marokko.

Brit Bildøen er forfatter og har et ironisk og feministisk blikk på de emner hun skriver om, og det gjelder i hovedsak samliv og kjønnsroller. Men naturens virkning på både dyre- og menneskeliv, har fått stor oppmerksomhet i seinere år, især i boka Over land og hav. Eit år med trekkfuglar.

Les mer »
26 april 2022
Espen Stueland – Pandemier i litteraturhistorien

Espen Stueland – Pandemier i litteraturhistorien

Espen Stueland er lyriker, kritiker og sakprosaforfatter. I denne forelesningen vil han blant annet snakke om hvordan skjønnlitterære fremstillinger av pandemier har brukt medisinske, biologiske og andre perspektiver.

Les mer »
10 mai 2022

Nyheter

FSU følger myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernregler ved våre arrangementer. Dette vil gjelde antall og hvem som deltar, meter’n, «sprit» med mer. Vi oppfordrer alle til å være solidariske og følge myndighetenes generelle råd.

Oppdatert informasjon om våre arrangementer og smitteverntiltak finner du her på hjemmesiden og/eller på vår Facebookside.

Siste nytt

Neste arrangement

  • 14. desember fra 11:00 - 12:30

    Are Brean – Musikk og hjernen

    Hva gjør hjernen med musikken? Like viktig; hva gjør musikken med hjernen? Musikken hjelper oss til å uttrykke følelser og utløser følelser i oss, men den setter også sine spor i den menneskelige hjerne.

Alle arrangementer

Rull til toppen