Informasjon vedrørende Korona-viruset og FSUs arrangementer

FSU følger myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernregler ved våre arrangementer. Dette vil gjelde antall og hvem som deltar, meter’n, «sprit» med mer. Vi oppfordrer alle til å være solidariske og følge myndighetenes generelle råd.

Oppdatert informasjon om våre arrangementer og smitteverntiltak finner du her på hjemmesiden og/eller på vår Facebookside.

Neste arrangement

  • 18. mai fra 11:00 - 12:30 Sted: Fornebu S

    KUN VIDEOOPPTAK / Torbjørn Færøvik – Den nye Silkeveien

    Ideen om Den Nye Silkeveien ble for første gang lansert av president Xi Jinping i september 2013, og har siden vokst i omfang. Nå omtales visjonen som et av de største økonomiske utviklingsprosjektene i historien.

Alle arrangementer

KUN VIDEOOPPTAK / Torbjørn Færøvik – Den nye Silkeveien

KUN VIDEOOPPTAK / Torbjørn Færøvik – Den nye Silkeveien

Ideen om Den Nye Silkeveien ble for første gang lansert av president Xi Jinping i september 2013, og har siden vokst i omfang. Nå omtales visjonen som et av de
største økonomiske utviklingsprosjektene i historien.

Les mer »
18 mai 2021
Katerini T. Storeng – Privat-offentlig samarbeid i pandemirespons

Katerini T. Storeng – Privat-offentlig samarbeid i pandemirespons

Katerini T. Storeng er medisinsk antropolog og førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, Universitet i Oslo, hvor hun leder en tverrfaglig gruppe som forsker på global helsepolitikk.

Les mer »
25 mai 2021
Tomm Kristiansen – Afrika en vakker dag

Tomm Kristiansen – Afrika en vakker dag

Mange kjenner Tomm Kristiansen som "stemmen fra Afrika". Helt siden 1990 har han levd og reist i Afrika, både som korrespondent for NRK og forfatter.

Les mer »
01 juni 2021
Sigve Bøe & Roy Wilhelm Hellvin – Fritt etter Bjerke med små kommentarer

Sigve Bøe & Roy Wilhelm Hellvin – Fritt etter Bjerke med små kommentarer

Teater-ringrevene Sigve Bøe og Roy Hellvin øser av sitt rikholdige repertoar med vekt på André Bjerkes dikt ispedd sanger fra de store musikaler, oversatt til norsk ved Sigve Bøe.

Les mer »
08 juni 2021
Gutta på skauen – GRINI under krigen

Gutta på skauen – GRINI under krigen

Grinifangenes historie fortalt med deres egne sanger, dagboksnotater og illegale tegninger.

Sted: Fornebu S

Les mer »
15 juni 2021
Hans Wilhelm Steinfeld – Vladimir Putin: presidenten uten magemål

Hans Wilhelm Steinfeld – Vladimir Putin: presidenten uten magemål

Hans Wilhelm Steinfeld er den norske journalisten som har fulgt Sovjetunionen og Russland tettest gjennom flere tiår. Han var korrespondent i Moskva for NRK i fire perioder, første gang fra 1980 til 1984, siste gang fra 2010 til 2014.

Les mer »
17 august 2021
Håvard Narum – Stortingsvalget dagen derpå

Håvard Narum – Stortingsvalget dagen derpå

FSUs egen Håvard Narum vil gi oss en blodfersk analyse av stortingsvalget dagen derpå. Mye kan være uklart, men noen tendenser og utslag vil det være mulig å vurdere.

Les mer »
14 september 2021
Bodil Stenseth – Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1940

Bodil Stenseth – Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1940

Den aktive gruppen av kunstnere, arkitekter og historikere som er blitt omtalt som Lysakerkretsen, var lenge svært synlige i norsk offentlighet. Flere av dem, bl.a. Fridtjof Nansen, fikk bopel på Lagåsen og utøvde gjennom flere tiår stor innflytelse på norsk kulturliv.

Les mer »
21 september 2021
Dag O. Hessen – Verden på vippepunktet

Dag O. Hessen – Verden på vippepunktet

Dag Olav Hessen er professor i biologi.  Hans siste bok heter Verden på vippepunktet: Her tar han for seg klimautfordringer og ikke minst tapt naturmangfold. Han beskriver hva forskningsfunn forteller oss, og kanskje forteller han hvordan det kan gå.

Les mer »
28 september 2021
Sigmund Løvåsen – Kjell Aukrusts liv og kunst

Sigmund Løvåsen – Kjell Aukrusts liv og kunst

I mars 2020 var det 100 år siden Kjell Aukrust ble født.  Aukrust er for mange mest kjent for Flåklypa-universet med figurer som Reodor, Solan og Ludvig.

Les mer »
12 oktober 2021
Per Edgar Kokkvold – Ytringsfrihet. Retten til å si det andre ikke liker å høre.

Per Edgar Kokkvold – Ytringsfrihet. Retten til å si det andre ikke liker å høre.

Per Edgar Kokkvold har i hele sin pressekarriere vært en av ytringsfrihetens fremste forkjempere i Norge.

Kokkvolds fremste innsats i norsk medieverden har vært i presseorganisasjonene.

Les mer »
26 oktober 2021
Helene Uri – Kvinner, menn og språk

Helene Uri – Kvinner, menn og språk

I mange år har Helene Uri vært opptatt av språk og kjønn. Snakker kvinner og menn samme språk?

Les mer »
23 november 2021
Are Brean – Musikk og hjernen

Are Brean – Musikk og hjernen

Hva gjør hjernen med musikken? Like viktig; hva gjør musikken med hjernen? Musikken hjelper oss til å uttrykke følelser og utløser følelser i oss, men den setter også sine spor i den menneskelige hjerne.

Les mer »
14 desember 2021

Nyheter

FSU følger myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernregler ved våre arrangementer. Dette vil gjelde antall og hvem som deltar, meter’n, «sprit» med mer. Vi oppfordrer alle til å være solidariske og følge myndighetenes generelle råd.

Oppdatert informasjon om våre arrangementer og smitteverntiltak finner du her på hjemmesiden og/eller på vår Facebookside.

Siste nytt

Neste arrangement

  • 18. mai fra 11:00 - 12:30

    KUN VIDEOOPPTAK / Torbjørn Færøvik – Den nye Silkeveien

    Ideen om Den Nye Silkeveien ble for første gang lansert av president Xi Jinping i september 2013, og har siden vokst i omfang. Nå omtales visjonen som et av de største økonomiske utviklingsprosjektene i historien.

Alle arrangementer

Rull til toppen