Informasjon vedrørende Korona-viruset og FSUs arrangementer

FSU følger myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernregler ved våre arrangementer. Dette vil gjelde antall og hvem som deltar, meter’n, «sprit» med mer. Vi oppfordrer alle til å være solidariske og følge myndighetenes generelle råd.

Oppdatert informasjon om våre arrangementer og smitteverntiltak finner du her på hjemmesiden og/eller på vår Facebookside.

Neste arrangement

Alle arrangementer

KUN VIDEOOPPTAK / Tor-Aksel Busch – 22 år som riksadvokat. Hva har det lært meg?

KUN VIDEOOPPTAK / Tor-Aksel Busch – 22 år som riksadvokat. Hva har det lært meg?

Grunnet koronarestriksjoner blir denne forelesningen tatt opp på video uten publikum. Våre medlemmer vil så kunne se opptaket via "Min side" i etterkant for en begrenset periode på 4 uker.

Les mer »
13 april 2021
KUN VIDEOOPPTAK / Kristin Haugevik – Globale Storbritannia? Britisk utenrikspolitikk etter brexit

KUN VIDEOOPPTAK / Kristin Haugevik – Globale Storbritannia? Britisk utenrikspolitikk etter brexit

Grunnet koronarestriksjoner blir denne forelesningen tatt opp på video uten publikum. Våre medlemmer vil så kunne se opptaket via "Min side" i etterkant for en begrenset periode på 4 uker.

Les mer »
27 april 2021
KUN VIDEOOPPTAK / Anne Spurkland – Immun. Kroppens evige kamp for å overleve; nå også covid-19.

KUN VIDEOOPPTAK / Anne Spurkland – Immun. Kroppens evige kamp for å overleve; nå også covid-19.

Grunnet koronarestriksjoner blir denne forelesningen tatt opp på video uten publikum. Våre medlemmer vil så kunne se opptaket via "Min side" i etterkant for en begrenset periode på 4 uker.

Les mer »
04 mai 2021
Einar Lie – Norsk økonomi etter koronakrisen

Einar Lie – Norsk økonomi etter koronakrisen

Einar Lie er medlem av et ekspertutvalg som i april skal fremlegge en rapport om koronakrisens virkninger på norsk økonomi. Denne rapporten vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for det foredraget han skal holde for FSU 11. mai.

Les mer »
11 mai 2021
Torbjørn Færøvik – Den nye Silkeveien

Torbjørn Færøvik – Den nye Silkeveien

Ideen om Den Nye Silkeveien ble for første gang lansert av president Xi Jinping i september 2013, og har siden vokst i omfang. Nå omtales visjonen som et av de
største økonomiske utviklingsprosjektene i historien.

Les mer »
18 mai 2021
Katerini T. Storeng – Privat-offentlig samarbeid i pandemirespons

Katerini T. Storeng – Privat-offentlig samarbeid i pandemirespons

Katerini T. Storeng er medisinsk antropolog og førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø, Universitet i Oslo, hvor hun leder en tverrfaglig gruppe som forsker på global helsepolitikk.

Les mer »
25 mai 2021
Sigve Bøe & Roy Wilhelm Hellvin – Fritt etter Bjerke med små kommentarer

Sigve Bøe & Roy Wilhelm Hellvin – Fritt etter Bjerke med små kommentarer

Teater-ringrevene Sigve Bøe og Roy Hellvin øser av sitt rikholdige repertoar med vekt på André Bjerkes dikt ispedd sanger fra de store musikaler, oversatt til norsk ved Sigve Bøe.

Les mer »
08 juni 2021
Gutta på skauen – GRINI under krigen

Gutta på skauen – GRINI under krigen

Grinifangenes historie fortalt med deres egne sanger, dagboksnotater og illegale tegninger.

Sted: Fornebu S

Les mer »
15 juni 2021
Hans Wilhelm Steinfeld – Vladimir Putin: presidenten uten magemål

Hans Wilhelm Steinfeld – Vladimir Putin: presidenten uten magemål

Hans Wilhelm Steinfeld er den norske journalisten som har fulgt Sovjetunionen og Russland tettest gjennom flere tiår. Han var korrespondent i Moskva for NRK i fire perioder, første gang fra 1980 til 1984, siste gang fra 2010 til 2014.

Les mer »
17 august 2021
Håvard Narum – Stortingsvalget dagen derpå

Håvard Narum – Stortingsvalget dagen derpå

FSUs egen Håvard Narum vil gi oss en blodfersk analyse av stortingsvalget dagen derpå. Mye kan være uklart, men noen tendenser og utslag vil det være mulig å vurdere.

Les mer »
14 september 2021

Nyheter

GOD PÅSKE

Ingen hadde vel trodd at vi skulle ha koronarestriksjoner fremdeles da pandemien dukket opp i fjor – Heldigvis, vil nok mange mene! Hadde vi klart å beholde dugnadsånden med en så lang tidshorisont, mon tro?

Les mer »

ÅRSMØTE 2021 – INNKALLING

FSUs årsmøte 2021, som ble varslet på www.fsuni.no tirsdag 23. februar og i e-post 5. mars, avholdes innen 30.4 kl 12.00. Grunnet koronaen, og dermed vedtatte nasjonale retningslinjer, er vi også i år nødt til å arrangere vårt årsmøte digitalt.

Les mer »

PAUSE i MARS

Vi har dessverre måttet trykke på pauseknappen. Koronatallene er ikke gode, og vaksinene lar vente på seg.

Les mer »

FSU følger myndighetenes til enhver tid gjeldende smittevernregler ved våre arrangementer. Dette vil gjelde antall og hvem som deltar, meter’n, «sprit» med mer. Vi oppfordrer alle til å være solidariske og følge myndighetenes generelle råd.

Oppdatert informasjon om våre arrangementer og smitteverntiltak finner du her på hjemmesiden og/eller på vår Facebookside.

Siste nytt

Neste arrangement

Alle arrangementer

Rull til toppen