Samarbeidspartnere

Fornebupiloten som katalysator og medarrangør, samt vertskap for våre styremøter

fornebu_logo2

Fornebu S har bidratt meget positivt ved blant annet gratis lokaler og vakthold, samt lånt oss lydanlegg og stoler. Uten Fornebu S hadde ikke FSU kunnet hatt det aktivitetsnivået vi nå har. Vi er derfor senteret stor takk skyldig.

Rull til toppen