Vedtekter

Reviderte vedtekter ble godkjent på ÅRSMØTE 21. april 2020.

FSUs formål er: Fornebu senioruniversitet (FSU) har som formål å gi personer over 60 år kunnskap, innsikt og opplevelse gjennom forelesninger, studieturer, seminarer og lignende.

Rull til toppen