Vi kan ikke lenger ta vårt samfunn og vår levemåte for gitt

Dette var Torbjørn Røe Isaksens hovedbudskap til en fullsatt sal på FSUs medlemsmøte 5. mars. Den tidligere Høyre-statsråd i åtte år og nåværende samfunnsredaktør i E 24 mener verden står ved et vippepunkt. For å forsøke å forstå hva som skjer akkurat nå, må vi forsøke å se samtiden i sammenheng med fortiden, sa Røe Isaksen.

Han mente vi hadde gjennomlevd en relativt fredelig verden fra Berlinmurens fall i 1989 til den russiske fullskalainvasjonen i Ukraina i 2022. Selv ikke terrorangrepet mot USA i 2001, borgerkrigen i Rwanda eller krigene i det tidligere Jugoslavia.

Økonomi og fornuft

Det var framgang i økonomien og en følelse av at fornuften styrte verden. I Vesten mente vi at vår måte å se verden på, var uovertruffen. Tidsskriftet The Economist skrev at en storkrig i Europa var utenkelig fordi det stred mot all fornuft.

Røe Isaksen nevnte Bill Clinton i USA, Tony Blair i Storbritannia og Gerhard Schröder i Tyskland som eksempel på det han kalte 89-ere. I Norge mente han at Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg til en viss grad hørte til samme gruppering.

I denne tiden rådet en oppfatning at økt handel landene i mellom ville føre til fred. Og globaliseringen ble sett på som en ustoppelig naturkraft.

Ny geopolitisk og sikkerhetspolitisk situasjon

Men det skulle snart vise seg at handel likevel ikke ga fred. At tysk industri var helt avhengig av russisk gass, brukte Russland som et pressmiddel. Avhengigheten ble i stedet en trussel.

Mange stater så seg nødt til å bryte opp noe av globaliseringen for å sikre seg selv. Den liberale utopien ble forvandlet til en ny geopolitisk og sikkerhetspolitisk situasjon der Europa gikk gjennom en fundamental forandring. Hovedmålet ble å ruste seg mot noe en frykter skal komme.

Taiwanstredet – vår tids Berlin

Røe Isaksen omtalte Taiwanstredet som vår tids Berlin. Nå er det Asia som stormer fram, og USA er de facto over som supermakt hvis amerikanerne ikke forsvarer Taiwan i en krisesituasjon. Taiwans betydning kan best illustreres av at landet i dag produserer 80 prosent av verden avanserte mikrochips.

Mens USA og Sovjetunionen ikke handlet med hverandre under den kalde krigen, er USA og Kina i dag nære handelspartnere. Vi kan derfor snakke om en tett økonomisk kald krig mellom verdens to supermakter.

Demokratisk forvitring

Røe Isaksen advarte mot tegn til demokratisk forvitring i Vesten. USA er inne i en langvarig, dyp politisk krise. Og den politiske polariseringen vi ser tegn til i mange land, gjør om praktisk politikk til et spørsmål om identitet. Da blir det nærmest umulig å oppnå fornuftige kompromisser.

Når vi ikke lenger kan ta vår samfunnsform og levemåte for gitt, må vi mentalt forberede oss på å kjempe for disse verdiene, sa Torbjørn Røe Isaksen.   

Skroll til toppen