Kunstig intelligens med klare begrensninger

Professor i informatikk Jan Tore Lønning tok de fremmøtte på FSUs medlemsmøte 18. april med på en reise inn i samtidens og fremtidens dataverden da han foreleste om kunstig intelligens.

Kunstig intelligens baserer seg på språkteknologi, en metode som forsøksvis ble utprøvd fra 1949, men som det tok mange tiår å utvikle til noe som kunne anses som praktisk brukbart. Lønning karakteriserte kunstig intelligens-historien som en blanding av store vyer, moderat suksess og varierende finansiering. Når resultatene uteble, forsvant pengene.

Først i 2015 kunne man slå fast at en datamaskin klarte seg bedre enn et menneske på det lille området den var trent opp til. Maskinen var for eksempel blitt bedre på talegjenkjenning. Lønning bruker datakraften til å snakke inn sms-er.

Enorm datamengde

 I 2018 kom det et gjennombrudd ved at roboten kunne lage hele setninger med meningsfylt bruk av ord som kunne ha flere betydninger. Dette forutsatte en enorm datamengde i form av treningsmateriale for maskinen, sa Lønning.

ChatGPT er velegnet til å produsere språk, men ikke til å svare på spørsmål. Den kan gi ulike svar på samme spørsmål. Den må filtreres for upassende innhold fra internett som for eksempel porno og rasisme.

Den kan operere med varierende kvalitet på 90 språk, men hovedvekten av innholdet (92,7 %) er på engelsk. ChatGPT er i den siste tid blitt betydelig bedre til å besvare eksamensoppgaver, for eksempel advokateksamener i USA.

Skiller ikke mellom fakta og meninger

Men den har også sine klare begrensninger. Den blander menneske, for eksempel far og sønn Faldbakken, tror på usannheter som gjentas ofte nok og vet ikke hva den ikke vet.  Den skiller ikke mellom fakta og meninger og formidler ofte såkalt politisk korrekte holdninger. Og den benytter seg ikke av kildekritikk, men viser ofte referanser som ikke eksisterer.

ChatGPT og dens konkurrenter bruker mye strøm, og kan etter hvert føre til at mennesker mister jobben.

Fare for misbruk

Til tross for alt dette mente Lønning at utviklingen av kunstig intelligens ikke kan stoppes. Men faren er at den kan misbrukes. Menneskene må ikke miste kontrollen.

Skroll til toppen