ÅRSMØTE 2023 – PROTOKOLL

FSUs årsmøte 2023 ble avholdt 28. mars i Fornebupilotens lokale. 26 stemmeberettigede medlemmer møtte. Tatt i betraktning at en stor andel av våre 511 medlemmer er nyinnmeldte, kunne dette antallet vært høyere. Vedtektenes krav er imidlertig oppfylt.

Gjeldende vedtekter ble fulgt med hensyn til innkalling, frist for innmelding av saker og utsendelse av fullstendig saksliste i e-post til medlemmene og på vår nettside. Det samme gjelder protokollen fra årsmøte.

STYRET vil benytte anledningen til å takke for alle gode tilbakemeldinger.

Skroll til toppen