Forsvarsverk og krigsminner på Fornebu

Denne forelesningen ble ikke bare en grundig og svært spennende innføring i de mange krigsminnene vi har på Fornebu. Den ble også et morsomt og inspirerende møte med Kjell-Ove Haune den 16. april. Og som han selv sa – jeg er mer enn vanlig interessert i å snakke om krig og krigsminner og ikke vanskelig å be.

Kjell-Ole Haune er ikke historiker som mange kanskje ville tro. Han har derimot utdannelse fra Liverpool i musikk, kunst og underholdning. Men interesse for å utforske krigsminner på Fornebu fikk han tidlig. Og underholde det kan han.

Før flyplassen ble nedlagt i 1998 var han allerede godt kjent med bunkeren som Skanska fant i 2021 i forbindelse med byggearbeider på Fornebu. Denne bunkeren hadde inntil da vært ukjent for både OBOS og Bærum kommune. Haune hadde tatt en rekke bilder av bunkeren som skapte stor interesse både hos Riksantikvar og kommune.  

Han fikk i oppdrag å utarbeide rapport om denne bunkeren på oppdrag fra OBOS. Senere ble han også bedt av kommunen i samarbeid med Riksantikvaren om å kartlegge krigsminner i hele Bærum. Det ble etter hvert flere grundige rapporter om en del av vår felles krigshistorie som til da ikke hadde vært særlig kjent eller dokumentert.

Arbeidet viste seg å bli svært omfattende, og det satte store krev til lokalhistorisk kunnskap, dokumentasjon, søk i arkiver og kontakt med tidsvitner. Rapportene er blitt et arbeid av stor lokalhistorisk verdi, kanskje særlig for oss som bor på Fornebu. 

Til sammen ble det kartlagt 46 objekter. Disse omfattet blant andre skytestillinger, løpegraver og bunkere. Mange av disse er i området rundt Fornebu S, ikke minst bunker 9.4 som var utgangspunktet for hele prosjektet, da planlegging og prosjektering av Nansenløkka skulle igangsettes.

Situasjonen ble svært krevende, og det ble mye diskusjon om hvordan OBOS og Skanska skulle gå frem. Det var flere forslag som kunne innebære store kostnader og mulig utsettelse og endring av planene for utbygging av denne delen av Nansenløkka. Til slutt ble det enighet om et kompromiss, hvor store deler av bunkeren skulle bevares, med mulighet for innsyn gjennom en glassoverdekning av en av de to inngangene til bunkeren.

Ellers er det funnet en rekke bunkere på Fornebulandet bygget av tyskerne. Også Hjemmevernet og Sivilforsvaret har vært aktive etter krigen for å sikre nærforsvaret av Fornebu flyplass i tilfelle en ny krig.

Major Andreas Hauge var med i motstandsbevegelsen Milorg under krigen. Etter krigen ble han sentral i oppbyggingen av nærforsvaret på Fornebu i regi av HV sammen med krigshelten Knut Haukelid. Major Hauge var som offiser svært engasjert i krig og forsvar. – Klar for russerne og ville ønske dem hjertelig velkommen!

Under Rotunden ved det gamle Flytårnet finnes det en skytestilling og en bunker som i dag brukes som lager for restauranten. En annen bunker i det samme området er blitt brukt som trafostasjon av Hafslund. Ellers er det en stor bunker ved Kilentunet son delvis ble ødelagt da det ble bygget en ny vei.

I området under Telenorbygget finnes det som kalles Hovedbunkeren på Fornebu. Der har ingen fått tilgang, sannsynligvis fordi bunkeren brukes som datarom for Telenor. Også under Scandic-hotellet er det en stor og godt bevart bunker.

Ikke bare bunkere og skytestillinger er dokumentert. Ved Oksenøya Bruk var det som eksempel en fangeleir hvor det på det meste var 400 fanger som levde under svært kummerlige forhold. Fangeleiren var en utpost av Grini.

Et annet interessant område Koksabukta hvor det fortsatt står rester av to store bryggeanlegg hvor det også skal ha vært kranfundamenter og kraner for transport inn til flyplassen. Det oppsiktsvekkende er at det ble funnet tegninger av dette fra 1938, altså to år før tyskerne kom til Norge. Dette er et eksempel på hvor godt invasjonen av Norge var planlagt.

Hva så med fremtiden, og hvordan kan vi som Fornebu-samfunn bruke den kunnskapen vi nå har om krigsminnene på Fornebu? Kjell-Ole Haune hadde to prosjekter som han er engasjert i.

Det ene prosjektet er en krigsminneløype på Fornebu med informasjonsstolper og QR-koder. Her viste det seg at Fornebulandet Vel kunne hjelpe til med finansering. Det andre er å undersøke nærmere om bunkeren ved Scandic-hotellet kan brukes som en utstillingsbunker for publikum for å informere om krigsminner og krigshistorien på Fornebu.

Og kanskje blir det også organisert en krigsminnetur under Fornebudagene i mai med Kjell-Ole Haune som guide.   

Skroll til toppen