INNBYGGERINITIATIVET – oppdatering

Frivilligheten på Fornebu representert ved Fornebulandet vel, Foreningen for Fornebo vel, Fornebu Senioruniversitet, Fornebu kulturforum, Bærum kulturråd, Human-Etisk Forbund (Bærum lokallag) og Fornebupiloten reagerte i oppstart av medvirkningsprosessen sterkt på kirkens krav og ønsker for det privatiserte “kirkerommet” i det planlagte flerbrukshuset.

Vi etablerte derfor et innbyggerinitiativ på https://minsak.no/sak/3046 hvor vi samler inn underskrifter for “Ja til flerbrukshus uten kirkerom på Fornebu”. Så langt har 600 personer signert det brede initiativet hvor vi ber kommunestyret revurdere tidligere vedtak om et eget kirkerom (som har vokst til 14 rom).

Vår hovedbegrunnelse for aksjonen:

  • Fornebu er annerledes – bare leiligheter skaper nye særbehov
  • Tomtens kapasitet er begrenset og det er viktig at livssynsåpne funksjoner prioriteres på en så sentral tomt
  • En kirke med stor overkapasitet har vi allerede 1.9 km unna Fornebu S
  • Det internasjonale Fornebu er annerledes og kommunen må tilrettelegge bygget for alle
  • Kirken er velkommen til å benytte et livssynsåpent hus, på lik linje med alle andre
  • Lovverket har endret seg siden 2019, kommunen har ikke lenger ansvar for å gi kirken særfordeler

Nedefor finner du vår presentasjon med faktatall og argumenter for hvorfor vi mener at det nye huset må gi rom for alle.

Skroll til toppen