ÅRSMØTE 2022 – Saksliste med saksdokumenter

FSUs årsmøte 2021 avholdes elektronisk med stemmegiving i perioden 12.4-22.4.

Gjeldende vedtekter er fulgt med hensyn til innkalling, frist for innmelding av saker og utsendelse av fullstendig saksliste m/ elektronisk stemmeseddel via “Min side”. Årsmøtedatoen 22.4 kl. 13.00 er siste frist for å avgi stemme. Endelig protokoll vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og tilsendt medlemmene med e-post så snart som mulig etter avsluttet stemmegiving.

VIKTIG Stemmeseddelen vil bare være tilgjengelig på “Min side” i tidsrommet 12.4-22.4 kl.13.00.

Skroll til toppen