Kunnskap om fugler gir rikere naturopplevelser

Brit Bildøen delte med oss sin fasinasjon over fugler etter at hun satte av ett år av sitt liv for å lære mer om disse imponerende dyrene.  Fugler kan fly i 11 000 meters høyde (gribb), farten er målt til 88km/t (spove) og årlig flylengde er inntil 2 ganger fra pol til pol (rødnebbterne).

Fugler er etterkommere etter dinosaurene og har langsomt tilpasset seg jordens forandringer. Ettersom Himalaya gradvis ble høyere etter kollisjon mellom kontinentalplatene, fløy fuglene stadig høyere. Ettersom isen trakk seg tilbake, fløy de stadig lenger for å komme tilbake til gjenkjennelige habitater.

Det er mye vi ikke vet, men vi får stadig mer kunnskap gjennom ringmerking, GPS og i det siste Lysloggere. Disse veier så lite at de kan festes på små fugler.

Men det blir det stadig færre fugler, for eksempel er Vibe-bestanden redusert med 80% på 18 år i Norge. Problemet i vårt land er reduksjon av uberørt natur, intensivt jordbruk, hyttebygging og etter hvert vindmøller. Fransk jakt og fangst av fugler påvirker også norsk fauna fordi disse kan ha stor verdi som sangfugl (bokfink) eller delikatesse (hortulaner).

BirdLife Norge arbeider intenst for å redusere effekten av problemene. Etter hvert er fangst av flere arter blitt ulovlig internasjonalt. Svartmaling på vindmøllebladene kan redusere dødeligheten.

BIldøens store bekymring er at unge mennesker aldri har opplevd den fuglerikdommen vi vokste opp med og kan derfor ikke savne fuglelivet.

Vi seniorer er viktige tidsvitner, sa Bildøen.

Skroll til toppen