Refleksjon og agitasjon fra ideologen Kolberg

Arbeiderpartiets mangeårige partisekretær Martin Kolberg fremsto mest fra sin ideologiske side da han 4. oktober foreleste for FSU under tittelen Norsk sosialdemokrati fra Gerhardsen til Støre.

Hans foredrag var en grundig og reflektert gjennomgang av samfunnsutviklingen i Norge fra Einar Gerhardsens tid som statsminister til de utfordringer som i dag møter hans arvtager, Jonas Gahr Støre.

Sosialdemokrat i kropp og sjel

Men det ble også en klar bekjennelse av politisk ståsted. Kolberg presenterte seg med det han betegnet som “sosialdemokratisk samfunnsforståelse i kropp og sjel”. Likhetstanken er bærebjelken i denne samfunnsforståelsen, og den må sosialdemokrater aldri gi slipp på, sa Kolberg.

Han ga den sosialdemokratiske tenkningen æren for at Norge har utviklet seg fra små, fattige samfunn i utkanten av Europa til et av Europas fremste velferdssamfunn. Men han presiserte at sosialdemokrati i denne sammenheng ikke bare er Arbeiderpartiet. Hele befolkningen var med på å skape denne utviklingen, sa Kolberg.

Staten for hele folket og hele landet.

Han siterte Einar Gerhardsen fra en tale på Aps landsmøte i 1972: “Det viktigste vi har oppnådd, er at folk slipper å stå med lua i handa.” Kolberg sa at Gerhardsen-perioden definerte staten på en ny måte: “Staten skal være til for befolkningen – ikke omvendt.” Staten skulle også ta vare på hele landet for å unngå at Norge utviklet seg til en sentralisert stat.

Kolberg var sterkt kritisk til kapitalister som reiser ut av landet med pengene sine. Som eksempel brukte han Stein Erik Hagens arvinger. “Rimi-Hagen hadde aldri blitt Rimi-Hagen hvis folk flest ikke hadde hatt råd til å handle i butikkene hans,” sa han.

Glasstaket

Gro Harlem Brundtland var den eneste Ap-statsministeren i tillegg til Gerhardsen og Støre som ble nevnt i Kolbergs foredrag. “Hun brøt gjennom glasstaket, og hennes innsats for å få kvinnene med i arbeids- og samfunnslivet vil bli stående som hennes fremste politiske ettermæle”, sa Kolberg. Han hevdet at norske kvinners arbeidsinnsats gjennom 25 år hadde skapt like store verdier som hele oljeformuen.

Ja til EU

Avslutningsvis ga Kolberg uttrykk for dyp bekymring over verdenssituasjonen. Han minnet om at Gerhardsen i de første etterkrigsårene var i sterk tvil om hvilken internasjonal forankring Norge burde ha, men at realpolitikeren i ham brakte Norge inn i det vestlige fellesskapet gjennom NATO.

I en tid da løgnen hersker både i Russland og til dels i USA, mente Kolberg at Norge bare kan lene seg på Europa. “Tiden er derfor inne for at Ap tar lederskap med sikte på norsk medlemskap i EU,” sa han.

“Naturen kommer og tar oss

Om klimakrisen siterte han en svensk meteorolog som på et møte i Nordisk Råd for noen år siden sa til politikerne at de ikke kan forhandle med naturen. “Hvis vi ikke respekterer naturen, kommer den og tar oss,” sa meteorologen.     

“Det er tragisk at vi nå må bruke kreftene på krig i stedet for å snu klimautviklingen før det er for sent,” konkluderte Kolberg.

Skroll til toppen