Harald Stanghelle: Den politiske situasjonen

2018: Et overraskelsens år i norsk politikk

Over 200 personer møtte opp på biblioteket på Fornebu S for å høre Stanghelle snakke om “Den politiske situasjon”. Foredraget ble holdt like før den endelige avklaringen av regjeringsutvidelsen, og gjennomgangstemaet var hvor lite forutsigbar norsk politikk har vært de siste årene.

2018 ble i særdeleshet et overraskelsenes år. Hvem kunne for eksempel ha tenkt seg sakte-Tv fra det ene fylkesårsmøtet etter det andre i Kristelig Folkeparti?

Det var stor spørrelyst i forsamlingen, og Stanghelle ble også utfordret til å reflektere over president Trump, Brexit og regjeringssituasjonen i Sverige.

Skroll til toppen