Februarforedrag i FSU ble en suksess

Henrik SyseVerdier i en brytningstid.

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 11

Vi lever i en tid da både vitenskap, kultur, politikk og vår atferd er i rask forandring. Hvordan kan og bør vi tenke om våre grunnleggende verdier i en slik endringens tid. Hvordan kan mennesker møtes på tvers av gamle og nye skillelinjer til en meningsfull dialog?

Igjen var det fullt hus, men det var dessverre nødvendig å avvise noen av dem som møtte opp. Til gjengjeld sto det mange på gangen utenfor lokalet og fulgte med.

Henrik Syse traff en lydhør forsamling, som ikke bare fulgte ham med engasjement og latter. Mange reflekterte nok også over egne opplevelser og dilemmaer.

Det er kanskje det beste en foreleser kan oppnå! Henrik sa etterpå at det var fint å forelese med tilhører som stilte seg opp utenfor: Han følte seg som Sokrates på Torget

Om Henrik 

Henrik Syse har doktorgrad i moralfilosofi. Han er seniorforsker ved PRIO (fredsforskningsinstituttet) og professor ved Bjørknes Høyskole. Han er en strålende formidler og har i årenes løp fått bryne seg på etiske problemstillinger: For eksempel har han sittet i Pressens faglige utvalg, han har ledet Norges Bank Investment Management (sørget for etiske vurderinger i oljefondets investeringer) og han er nestleder i Den norske Nobelkomite.

Skroll til toppen