Dramatisk 9. april 1940 på Fornebu

9. april 1940 ble Oslo verdens første hovedstad som ble erobret fra luften, konstaterte journalist og luftfartshistoriker Cato Guhnfeldt i sin forelesning for FSU 9. april 2024.

Dette skjedde til tross for at slett ikke alt gikk som planlagt da Hitler-Tyskland satte i gang sin «Operasjon Wäserübung» – invasjonen av Danmark og Norge – om morgenen 9. april.

«Blücher» og Wagner

Det største tilbakeslaget for tyskerne var senkningen av slagskipet «Blücher» i Drøbaksundet. I tillegg til at marinedelen av invasjonsplanen da falt i fisk, snudde også flyene med fallskjermsoldater som var på vei til Oslo.

Men flyene med infanterister fortsatte fordi deres leder, Richard Wagner, i motsetning til sin kollega i fallskjermjegerkorpset, ignorerte ordren om å snu. Årsaken var at ordren kom fra en avdeling som var så hemmelig at Wagner aldri hadde hørt om den. Han trodde derfor at det var falsk alarm.

Dårlig forberedt

Guhnfeldt ga en rekke eksempler på at begge sider i det overraskende krigsutbruddet var dårlig forberedt. På norsk side var beredskapen så laber at temaet for den ukentlige forelesningen i Oslo Militære Samfund mandag 8. april var «Kulinariske gleder ved bordet.» Flere av de tilstedeværende offiserene hadde riktignok fått med seg senkningen av det tyske troppetransportskipet «Rio de Janeiro» utenfor Lillesand samme dag, men det gjorde tydeligvis ikke det inntrykk på forsamlingen som burde vært påkrevet.

Men heller ikke på tysk side var forberedelsene optimale. Guhnfeldt har intervjuet flere av de tyske soldatene som deltok i angrepet på Norge det første døgnet. De kunne fortelle at tyskerne ikke visste hvor de skulle angripe før like før flyene lettet. De fleste hadde aldri vært oppe i fly før, og fikk sin ilddåp i tett tåke over Skagerak.

Etter krigsutbruddet høsten 1939 regnet norske myndigheter med at Fornebu ville bli spart ved eventuelt angrep på Norge. Forklaringen de trøstet seg med, var at flyplassen var sivil. Men etter hvert ble jagerfly av typen «Gladiator» flyttet fra Kjeller til Fornebu.

Kort luftkamp før tyskerne overtok

De operative av disse flyene ble sendt i luften etter at det var oppdaget tyske rekognoseringsfly over norsk område tidlig om morgenen 9. april.  Ett av dem, fløyet av kaptein Finn Thorsager, skjøt ned et tysk fly kl 0515 om morgenen. Det ble innledningen på den norske luftkrigen. Utover formiddagen ble det en vill og kort luftkamp der fly fra begge sider ble skutt ned. Men snart gikk de norske kampflyene tomme for ammunisjon, og kampene stilnet av.

I løpet av ettermiddagen hadde tyskerne overtatt Fornebu, og innen 9. april 1940 var omme, hadde over 100 tyske fly landet der.

Skroll til toppen