Cato Guhnfeldt fortalte om 9. april 1940 på Fornebu

Interessen for hva som foregikk på Fornebu for 79 år siden, var stor blant de mange frammøtte. Med fotografier og historier ga han oss et bilde av en forvirrende dag, men også av innsats fra de som forsøkte å forsvare flyplassen. Selv om tåken var problematisk for okkupantene, endte det med at tyskerne overtok flyplassen. Under møtet var det spesielt interessant å høre en av tilhørerne fortelle; han var selv satt til tvangsarbeidet på Fornebu under krigen.

Skroll til toppen