september 2020

MAX 50 på forelesningene 6.10 og 13.10

Myndighetenes smittevernregler er innskjerpet, og FSU følger opp i henhold til disse. Antall deltakere begrenses derfor til 50 på de to kommende forelesningene.

Innsiktsfullt om utviklingen på Fornebu etter flyplassen

Tirsdag 22/9 var det igjen koronafullt på FSUs forelesning. De fremmøtte fikk en meget innsiktsfull innføring i vår nyeste lokalhistorie. Ingen har vel bedre oversikt over hva som har skjedd med Fornebu etter at flyplassen ble nedlagt i 1998, enn dagens foredragsholder, Hans Kristian Lingsom.

Hans Kristian Lingsom - Tittelslide foredrag
Skroll til toppen