Knallforelesning om Midtøstens dystre historie – og fremtid

De 74 medlemmene (fullt koronaauditorium) som hadde funnet veien til FSUs nye lokale tirsdag 8. september, fikk en svært innsiktsfull gjennomgang av hvorfor alt har gått, går – og sannsynligvis vil fortsette å gå galt i Midtøsten.

Professor Hilde Henriksen Waages hovedpoeng var at ondets rot ikke først og fremst er å finne i det som skjedde etter annen verdenskrig, men etter første. Da delte Storbritannia og Frankrike områdene i det 600 år gamle osmanske rike mellom seg uten å spørre menneskene som bodde der om hva de ønsket for sin fremtid. Dette ble kimen til en sammenhengende konflikt i Midtøsten, en konflikt som det ikke i dag er lett å se løsninger på.

Stormaktenes løfter til de de ulike parter i området var så motstridende at de ikke lot seg innfri. Dette er mye av forklaringen til at araberne den dag i dag er kritiske til vestlig innblanding.

Palestinerne ble aldri spurt av stormaktene om det var greit å gi bort land som tidligere hadde vært deres. I dag er de blitt den store taperen fordi hverken Israel eller araberstatene vil ha dem.

Henriksen Waages utmerkede forelesning ble filmet, og er lagt ut på FSUs nettside på “Min side” slik at den blir tilgjengelig for våre medlemmer i en begrenset periode (4 uker). Dermed kan medlemmer som ikke hadde anledning til å være til stede, likevel kunne få med seg denne gode forelesningen.

Rull til toppen