Knallforelesning om Midtøstens dystre historie – og fremtid

De 74 medlemmene (fullt koronaauditorium) som hadde funnet veien til FSUs nye lokale tirsdag 8. september, fikk en svært innsiktsfull gjennomgang av hvorfor alt har gått, går – og sannsynligvis vil fortsette å gå galt i Midtøsten.

Professor Hilde Henriksen Waages hovedpoeng var at ondets rot ikke først og fremst er å finne i det som skjedde etter annen verdenskrig, men etter første. Da delte Storbritannia og Frankrike områdene i det 600 år gamle osmanske rike mellom seg uten å spørre menneskene som bodde der om hva de ønsket for sin fremtid. Dette ble kimen til en sammenhengende konflikt i Midtøsten, en konflikt som det ikke i dag er lett å se løsninger på.

Stormaktenes løfter til de de ulike parter i området var så motstridende at de ikke lot seg innfri. Dette er mye av forklaringen til at araberne den dag i dag er kritiske til vestlig innblanding.

Palestinerne ble aldri spurt av stormaktene om det var greit å gi bort land som tidligere hadde vært deres. I dag er de blitt den store taperen fordi hverken Israel eller araberstatene vil ha dem.

Skroll til toppen