Innsiktsfullt om utviklingen på Fornebu etter flyplassen

Tirsdag 22/9 var det igjen koronafullt på FSUs forelesning. De fremmøtte fikk en meget innsiktsfull innføring i vår nyeste lokalhistorie. Ingen har vel bedre oversikt over hva som har skjedd med Fornebu etter at flyplassen ble nedlagt i 1998, enn dagens foredragsholder, Hans Kristian Lingsom.

Lingsom tegnet et bilde av en konfliktfylt byutvikling der interessemotsetningene var store mellom grunneierne Statsbygg og Oslo kommune og planmyndigheten Bærum kommune.

Kommunen kunne utnytte at de to grunneierne var som hund og katt. Snarøyveien ble flyttet slik at det kunne åpnes for friområder mot sjøen, og park- og grøntkorridorer ble planlagt før boligutbyggingen ble satt i gang for alvor. Staten og Oslo kommune kjempet mot dette.

Bærum kommune vant også kampen om hvor det nye handels- og servicesenteret skulle plasseres.

Lingsom beskrev de ulike utspill om det kollektive samferdselstilbudet på Fornebu, og mente Bærum kommunen burde ha stått hardere på kravet om å få skinnegående transport på plass før boligutbyggingen skjøt fart. Kapasitet på vei og bane er helt avgjørende for hvor mange boliger som kan bygges.

Det er nå inngått en utbyggingsavtale der boligutbyggerne på Fornebu forplikter seg til å bidra med 2 milliarder kroner til finansiering av Fornebubanen og 1 milliard til sosial infrastruktur. Likevel regner Lingsom med at utbyggernes nettogevinst vil bli rundt regnet 7 milliarder kroner. Han la ikke skjul på at kommunen her burde ha forhandlet seg fram til bedre løsninger.

Lingsoms forelesning ble tatt opp på video, og er lagt ut på vår nettside i en begrenset periode (4 uker). Hvis du gikk glipp av forelesningen, kan du dermed likevel få med deg denne interessante timen.

Skroll til toppen