MAX 50 på forelesningene 6.10 og 13.10

Myndighetenes smittevernregler er innskjerpet, og FSU følger opp i henhold til disse. Antall deltakere begrenses derfor til 50 på de to kommende forelesningene.

Trøsten for de som av ulike årsaker ikke kan delta, er at også disse forelesningene vil bli tilgjengelig på våre medlemmers “Min side” i inntil 4 uker.

Rull til toppen