Cecilie Hellestveit – Folkemord en begrepsanalyse

Statsviteren og juristen Cecilie Hellestveit har doktorgrad om borgerkrig og folkerett, og arbeider som konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet.