Vårt fantastiske og katastrofale forhold til planeten vi bor på

Dagens 50 tilhørere ble møtt med Anja Røynes erkjennelsen av at det meste vi bruker ikke er fornybart i et langtidsperspektiv. Dagens foredrag førte oss fra universets opprinnelse til en skremmende oversikt over vår planets tålegrense.

De lette grunnstoffene ble først dannet ved eksplosjonen Big Bang. Gjennom kollisjoner har stadig tyngre grunnstoff blitt dannet. Gull (Au) var det første metallet menneskene tok i bruk for ca. 10 000 år siden. Det fantes naturlig som rent metall. Siden har vi funnet stadig nye måter å utvinne gull på, fra elvesandsvasking til gruvedrift til åpne dagbrudd. Cyanid brukes til å løse opp de siste restene av gull, med forgiftning som resultat. For å få nok gull til en giftering trengs 1 tonn stein. Restslammet med mange tungmetaller må deponeres, men det skaper nye problemer.

Gull og kobber er to av mange grunnstoffer i våre mobiltelefoner og kobber (Cu) er en av våre viktigste grunnstoffer. Kobber kan resirkuleres, men dagens forbruk er neppe bærekraftig.

Kroppene våre er satt sammen av atomer som ble dannet sammen med universet. Vi kan nok greie oss uten gull, jern og kobber. Men uten fosfor (P) blir vi enormt sårbare. Fosfor er nødvendig for alt liv. Vi mennesker er 1% fosfor. Fosfor inngår i kunstgjødsel, og uten kunstgjødsel kan det ikke produseres nok mat. Mangel på fosfor blir til mangel på mat, blir til sosial uro. Hvis vi ser noen 10-år framover kan fosfor bli en mangelvare. At en nasjon (Marokko ) har de fleste reserver, gjør oss ikke mindre sårbare.

Menneskets fremtid avhenger av både vekst og ikke vekst. Vi kan ikke ha begge på en gang, undertreker Anja Røyne i sin bok Menneskets grunnstoffer.

FNs bærekraftsmål
Planetary Boundaries

Skroll til toppen