Tankevekkende om utlendingers bilde av Norge

Ambassadør og tidligere utenriksminister Knut Vollebæk ga de 50 tilhørerne på FSUs siste møte mye å tenke på da han snakket under tittelen «Norge sett utenfra».

Gjentatte undersøkelser i utlandet om hvilket bilde av Norge som etterlates, viser at Norge fremstår som et ukjent og profilløst land. Kanskje finnes det ikke noe land der avstanden mellom selvbildet og andres bilde av landet er større enn for Norges vedkommende. Ingen i utlandet har for eksempel fått med seg at FN gang på gang har kåret Norge til verdens beste land å leve i.

Vollebæk minnet om Inge Eidsvågs ord om at inntrykket av Norge og nordmenn blir til i andres blikk. Han trodde lite på nytten av de gjentatte kostbare informasjonskampanjer og undersøkelser i Utenriksdepartementets regi.

Ingen i verden synes synd på nordmennene. Vi risikerer heller å bli oppfattet som små, rike og ekle. Nettverksbygging er den beste måten å rette opp dette på. Det er viktig å skape forståelse for at vi er en liten nasjon som ligger utsatt til. Og da må vi unngå å gjøre Norge og nordmenn større enn vi er, konkluderte Knut Vollebæk.

Skroll til toppen