Ukene etter valget blir mer spennende enn valget

Stortingsvalget 2021 førte, ikke uventet, til regjeringsskifte. Arbeidepartiets Jonas Gahr Støre overtar som statsminister etter Høyres Erna Solberg, men det kan gå flere uker før vi vet hva slags regjering Støre skal lede. Tidligere politisk kommentator i NRK og Aftenposten, og styremedlem i FSU, Håvard Narum, sa i sitt foredrag «Stortingsvalget – dagen derpå» at det som skjer ukene etter valget blir mer spennende enn selve valget.

I sin gjennomgang av valgresultatet for de ulike partiene sa Narum blant annet at Ap gjorde et bedre valg enn ventet fordi partiet maktet å legge intern strid bak seg, og var blitt flinkere til å lytte til velgerne. Høyres tilbakegang forklarte han først og fremst med styringsslitasje etter åtte år ved makten, og at Erna Solbergs prosjekt om borgerlig samarbeid ikke lot seg videreføre på grunn av for stor politisk avstand mellom Fremskrittspartiet på den ene siden og Kristelig Folkeparti og Venstre på den andre.

Han mente at valgets største overraskelse var at Miljøpartiet De Grønne ikke klarte å kommer over sperregrensen. Dette viser at velgerne setter lite pris på partier som er ensporede og kompromissløse. En slik steil holdning er ikke veien til politisk innflytelse i et terreng som er langt mer preget av fragmentering enn vi har vært vant til i Norge, mente Narum.

Han sa også at når Ap, Senterpartiet og SV fikk flertall, fanger bordet i den forstand at de må gjøre et seriøst forsøk på å forhandle fram en regjeringsplattform.  Men det er mer enn nok av problemsaker som i så fall må løses. Eksempler er oljepolitikk, skatte- og avgiftspolitikk, europapolitikk, rovdyrpolitikk og bruken av oljepenger.

SV er det mest usikre kortet, delvis fordi Sp helst ikke vil ha dem med i regjering, delvis fordi SV gjorde et dårligere valg enn de selv hadde ventet. SV kommer til å stille strenge krav, ikke minst fordi de føler seg presset av Rødt, som ble valgets nest største vinner, etter Sp.    

Før regjeringsforhandlingene kommer i gang, kan en mindretallsregjering av Ap og Sp kanskje være et like sannsynlig utfall som en flertallsregjering av alle tre, spekulerte Narum.

Skroll til toppen