Torild Skard om tre generasjoner kvinnesakskvinner

Banebrytere i hver sin generasjon

Tidligere lagtingspresident og direktør for flere av FNs underorganisasjoner Torild Skard tegnet et levende bilde av tre generasjoner kvinnesakskvinner for et lydhørt publikum 12/11.

Hennes bestemor Karen Grude Koht, var den første kvinnen fra bondebygdene  som reiste til Oslo for å ta artium. Der kom hun etter hvert i kontakt med mange ledende kvinnesakskvinner på den tiden og ble en pioner i den gryende kvinnebevegelsen i Norge. Hun giftet seg med Halvdan Koht, som senere ble en av Norges ledende historikere og utenriksminister i regjeringen Nygaardsvold.

Karen mente, som de fleste på den tiden at husmorrollen var viktig, men passet nøye på å opprettholde en selvstendig posisjon som skribent og lærer. Hun var blant annet lærer i psykologi og pedagogikk på den nyopprettede Statens lærerinneskole for husstell på Stabæk.

Karens datter, Åse, ble dosent i psykologi ved Universitetet i Oslo, men fikk raskt merke at hun som kvinne ikke ble verdsatt på lik linje med mennene. Hun fikk aldri sin doktorgrad, men ble senere utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Åse Gruda Skard ble etter hvert Norges mest anerkjente barnepsykolog, noe som både var et resultat av hennes utdannelse og akademiske arbeid, men også av hennes egne erfaringer som mor til to tvillingpar og en datter.

Torild Skard er en av de eldste tvillingene til Åse Gruda og Sigmund Skard. Hun vokste opp under krigen, og ble i perioder adskilt fra sine foreldre. Som voksen ble hun tidlig aktiv i Sosialistisk Studentlag og Orientering, og ble ekskludert fra Arbeiderpartiet. Deretter ble hun aktiv i Sosialistisk Folkeparti, der Finn Gustavsen ble hennes mentor.

Som stortingsrepresentant så Torild Skard verdien av å knytte kontakter med kvinner på tvers av partigrensene. Det ble sett på med mistenksomhet av mange menn på Stortinget. Likevel ble stortingstiden svært viktig for Skards senere engasjement for kvinnesaken, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt gjennom viktige verv i FN-organisasjonene i FN-organisasjonene UNESCO og UNICEF. 

Skroll til toppen