Kommunikasjonsdirektør Per-Wiggo Richardsen i DNV svarte et ubetinget ja på sitt eget spørsmål om Norge fortsatt er en stormakt i shipping da han innledet FSUs høstsemester 2023 tirsdag 22. august.

Norge har verdens fjerde skipsflåte i verdi etter Kina, Japan og Hellas. Selv om de fleste mannskaper på norskregistrerte båter i dag kommer fra Filippinene og andre lavkostland, er der fortsatt 20.000 norske statsborgere om bord.

Norge er størst på tank- og bulkskip og blant de største i bilfrakt. Tre av verdens ti største tankskip har norsk tilknytning. I offshorebransjen har Norge verdens nest største og mest moderne flåte.

Teknologi, innovasjon og samarbeid

Richardsens fremste forklaringer på Norges fortsatt sterke posisjon på sjøen var teknologi, innovasjon og et godt utviklet samarbeid mellom ulike aktører i bransjen. Som eksempler på teknologiske nyvinninger nevnte han seismikkskipene på 1990-tallet og LNG-drevne skip. I dag er det om lag 350 slike skip i fart og 500 nye i ordrebøkene.

I 2015 bygget Norge verdens første elektriske ferge. Nå er det om lag 80 slike ferger her i landet. Snart skal alle nye ferger være utslippsfrie.

Finansiering, forskning og klassifisering

Richardsen understreket at det norske maritime miljøet har vist en god evne til omstilling, og ligger i fremste rekke når det gjelder digitalisering. DNB er verdens største bank på skipsfinansiering, NTNU er verdensledende på maritim forskning og utdanning og DNV er verdens største selskap når det gjelder klassifisering av skip.

For å opprettholde sin sterke posisjon i fremtiden må Norge fortsette å satse på teknologi, innovasjon og et velutviklet samarbeid.  Det vil bli avgjørende å være spydspiss i det grønne skiftet.  Et eksempel vil være å erstatte diesel med ammoniakk på skip i langfart og i fiskeflåten, sa Richardsen.

Skroll til toppen