Liberale verdier kan bare forsvares med felles etikk

– Det liberale demokrati er et resultat av menneskelig innsats over tid. En borger er en dannelsesmessig betegnelse for alle i samfunnsfellesskapet, og har ingenting med ordet borgerlig å gjøre.

Slik innledet Venstrepolitiker gjennom et langt liv Odd Einar Dørum sitt foredrag om de liberale verdier i dagens samfunn for FSU 3. oktober.

Den truende avmakten

Han konstaterte at disse verdiene i dag er under angrep både i Norge og ute i verden. Trusselen blir særlig sterk hvis folk føler seg avmektige i hverdagen.

Dørum hevdet at de liberale verdiene ikke bare kan forsvares med lover og forskrifter. Det som trengs, er en felles etikk.

Ansvar gjennom å bry seg.

Han advarte sterkt mot politiske makthavere som ønsker å kontrollere domstoler, medier og utdanningsinstitusjoner. Og han hadde liten sans for ansvarlige politikere som ikke tar ansvar.

Med tydelig referanse til sin egen fortid som justisminister sa Dørum at politikeren ikke skal ta ansvar gjennom å gjøre PST-jobben, men gjennom å bry seg om hva som skjer der.  

Visjoner og bakkekontakt

Dørum pekte på at politikere må ha visjoner og bakkekontakt, noe som ofte er vanskelig å forene. De må gi verdi til alle mennesker, og de må ikke gi seg før kunnskap er forklart på en slik måte at folk flest forstår det.

Dørum fremsto som en ivrig forsvarsvenn, og sa at demokratiet om nødvendig må forsvares med våpen. -Ukrainerne kjemper i dag en blodig kamp for oss alle, en kamp Tsjekkoslovakia ikke våget å ta i 1938, sa han.

Et stadig viktigere Norge

Og han konkluderte med at vi ikke må tro at Norge er et bittelite, bortgjemt land i verden. Faktum er at Norge ligger midt i et område som blir stadig viktigere i verdenspolitikken.

Skroll til toppen