FSU-møter & smittevern

Endelig kan vi møtes igjen. Vi gleder oss til semesterstarten 8. september og en meget innholdsrik forelesningsrekke denne høsten. Eneste skår i gleden er smittevernreglene som må følges til punkt og prikke grunnet KORONA-pandemien. Våre nye lokaler vil gi gode rammer rundt våre arrangementer, men antall deltakere må dessverre begrenses for å sikre minst én meter mellom hver tilhører.

FSU har utarbeidet særskilte rutiner for å ivareta nødvendige smittevernhensyn.

Kommuneoverlegen/smittevernoverlegen i Bærum er skriftlig orientert om våre tiltak og bekrefter at disse ligger godt innenfor de krav som stilles. Det skal være trygt å gå på våre forelesninger. Det betyr at vi ikke kan senke skuldrene, men må være solidariske slik at smittespredning unngås.

De nye prosedyrene gjelder registrering av deltakere (QR-koder), kø-disiplin, inngang, opphold i rommet og utgang etter avsluttet forelesning.

VIKTIG: ENHVER SOM KJENNER PÅ FORKJØLELSE, LUFTVEISPROBLEMER, INFLUENSASYMPTOMER ELLER LIGNENDE, MÅ HOLDE SEG HJEMME. VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR AT ANDRE IKKE BLIR SMITTET. DETTE MÅ VI HA RESPEKT FOR OG I PRAKSIS ETTERLEVE.

FSU har som formål å gi våre medlemmer kunnskap, innsikt og opplevelse gjennom forelesninger, studieturer, seminarer og lignende. Inntil videre kan vi av smittevernhensyn bare tilby forelesninger.

Dørene åpnes kl 10.30. Totalt håper vi å få plass til ca 50 medlemmer med meter-avstanden ivaretatt. Ikke-medlemmer kan ikke lenger delta. Siden deltakerantallet nå blir omtrent halvparten av den kapasiteten det nye lokalet har, vil vi forsøke å filme forelesningen slik at flere av våre medlemmer kan “delta”. Lykkes vi, vil den bli lagt ut på medlemssiden – “Min side” – i et sterkt begrenset tidsrom. Men den beste opplevelsen er å være til stede når forelesningen holdes.

VELKOMMEN TIL FSU-FORELESNINGENE. Vi vil gjøre vårt ytterste for gode gjensyn, gode opplevelser og ny kunnskap/innsikt innenfor trygge rammer.

Skroll til toppen