SOMMER

FSU fikk en pangstart dette semesteret med vårt 5års-jubileum. Stinn brakke, Harald Stanghelle, ordfører Lisbeth Hammer Krog og bursdagskake.

Et tilbakeblikk viser en utvikling fra én til minst to forelesninger i måneden. Studieturer er også på programmet nå. Antall medlemmer har steget fra 157 i 2019 til dagens 550. Vi har fått til mye sammen!

Et meget innholdsrikt semester er tilbakelagt. Krig og fred – Fornebu under og etter 2. verdenskrig – Fortid, nåtid og fremtid i Norge og globalt – Ukraina – Israel/Palestina – Minner fra Grava i Nationaltheatret – Humor i musikken – Utøya, Tanum kirke og Ringi gård.

FSU får enkelte ganger henvendelser om at en foredragsholder ikke har dekket alle sider ved et bestemt tema. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at styrets ambisjon er å invitere interessante foredragsholdere som kan ha ulike perspektiver på ulike problemstillinger. Det vil være ytterst sjelden vi har til hensikt å dekke, eksempelvis en internasjonal konflikt, fullt ut i full bredde. Vi håper medlemmene våre har forståelse for styrets tilnærming som synes å være den eneste praktiske, farbare vei for et senioruniversitet som vårt.

Varmesentralen på Flytårn-området var vertskap for våre tre arrangementer i mai og juni. Vi ble meget godt mottatt, og stemningen var god. Uvanlig lite rigging å gjøre for vårt Dreamteam. Det gode sommerværet bidro positivt til totalopplevelsen, og det var flere som benyttet seg av hjørnekaféens gode kaffe og ferske bakst.

Styret har vurdert hvor FSUs hovedbase skal være til høsten. Det er positive og negative faktorer ved både Varmesentralen og Fornebupiloten. Etter grundige vurderinger har vi kommet fram til at vi starter opp på Fornebupiloten i august, men vil se an utviklingen utover høsten. Om vi gjør endringer underveis, eller til våren, vil vi komme tilbake til.

Har du gått glipp av noen forelesninger, kan du fremdeles se de siste forelesningene ved å logge inn på https://www.fsuni.no/min-side/

Når det gjelder vårt høstprogram, vises det til vår nettside https://www.fsuni.no/arrangementer/ som alltid vil være oppdatert når det gjelder våre arrangementer.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer og velkommen tilbake til høsten. Vi gleder oss til å møtes igjen.

Sommerhilsen fra Styret

Skroll til toppen