ÅRSMØTE 2024 – varsel om årsmøte 12. mars – INNKALLING

FSUs styre har besluttet at årsmøtet vil bli arrangert tirsdag 12. mars kl. 11.00-12.30 i Fornebupilotens lokale.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende (post@fsuni.no) innen 4. mars kl. 12.00.

Vi vil følge de prosedyrer som er beskrevet i våre vedtekter. For nærmere informasjon, se https://www.fsuni.no/om-fsu/vedtekter/

Årsmøtepapirer vil bli tilgjengelig på vår nettside https://www.fsuni.no og sendt til alle våre medlemmer i e-post innen 5. mars.

Viktige datoer:

 • 13.2 Innkalling til årsmøtet på nettside og e-post
 • 4.3 FRIST for å sende inn saker til behandling i årsmøtet
 • 5.3 Årsmøtepapirer tilgjengelig på nettside og i e-post til alle medlemmer.
 • 12.3 ÅRSMØTE kl. 11.00-12.30
 • 26.3 Protokoll fra årsmøtet tilgjengelig på vår nettside og tilsendt hver enkelt i e-post

FORELØPIG SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering
 3. Godkjenne årsmelding 2023
 4. Godkjenne aktivitetsregnskap 2023 med revisors rapport
 5. Behandle budsjett 2024
 6. Fastsette kontingent for 2025
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Valg
  • leder (ikke på valg)
  • 6 styremedlemmer (hvorav 2 på valg + 2 nye)
  • 2 varamedlemmer (2 på valg)
  • revisor (ikke på valg)
  • valgkomité (3 medlemmer hvorav 2 på valg)

Hilsen STYRET

Skroll til toppen