ÅRSMØTE 2023 – varsel om årsmøte 28. mars – INNKALLING

FSUs styre har besluttet at årsmøtet vil bli arrangert tirsdag 28. mars kl. 11.00-12.30 i Fornebupilotens lokale.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende (post@fsuni.no) innen 7. mars kl. 12.00.

Vi vil følge de prosedyrer som er beskrevet i våre vedtekter. For nærmere informasjon, se https://www.fsuni.no/om-fsu/vedtekter/

Årsmøtepapirer vil bli tilgjengelig på vår nettside https://www.fsuni.no og sendt til alle våre medlemmer i e-post innen 21. mars.

Viktige datoer:

 • 7.2 Innkalling til årsmøtet på nettside og e-post
 • 7.3 FRIST for å sende inn saker til behandling i årsmøtet
 • 21.3 Årsmøtepapirer tilgjengelig på nettside og i e-post til alle medlemmer.
 • 28.3 ÅRSMØTE kl. 11.00-12.30
 • 4.4 Protokoll fra årsmøtet tilgjengelig på vår nettside og tilsendt hver enkelt i e-post

FORELØPIG SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering
 3. Godkjenne årsmelding 2022
 4. Godkjenne aktivitetsregnskap 2022 med revisors rapport
 5. Behandle budsjett 2023
 6. Fastsette kontingent for 2023
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Valg
  • leder (på valg)
  • 4 styremedlemmer (hvorav 2 på valg)
  • 2 varamedlemmer (2 på valg)
  • revisor (på valg)
  • valgkomité (3 medlemmer hvorav 2 på valg)

Hilsen STYRET

Skroll til toppen