Jørn Simen Øverlie og Holger Gulbrandsen – Prøysen: Samfunnsrefseren

Medlemmer: Gratis – Ikke-medlem: 100,- fra 15 minutter før foredragsstart