Ytringsfriheten – det beste ved sivilisasjonen

Under tittelen «Ytringsfrihet – retten til å si det andre ikke liker å høre» ga redaktør og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold de 85 fremmøtte på FSU 26.10 en tankevekkende gjennomgang av hvor avgjørende viktig ytringsfriheten er for et sivilisert samfunn.

Kokkvold slo fast at ytringsfriheten er en nødvendig forutsetning for at demokrati og menneskerettigheter kan opprettholdes og respekteres. Og han konkluderte med at denne friheten er det beste ved sivilisasjonen.

Han advarte sterkt mot å overlate til de krenkede å definere hva krenking er, og mente det er altfor bredt akseptert at de som føler seg krenket, skal beskyttes. Som eksempel trakk han fram debatten om Muhammed-tegningene, der han mente mange redaktører og andre som vanligvis forsvarer ytringsfriheten, hadde sviktet. Han kritiserte den daværende norske rødgrønne regjeringen for å ha gjort redaktør Vebjørn Selbekk til syndebukk fordi han hadde publisert tegningene.

 Vi i Vesten må aldri be om unnskyldning for retten til å gjøre narr av politiske og religiøse krefter, sa Kokkvold.

Han kom med sterk kritikk av dagens svenske debattmiljø, som står i sterk kontrast til idealene til Kokkvolds eget forbilde, redaktør Torgny Segerstedt i Gøteborg Handels- og Sjøfartstidning i mellomkrigsårene og under andre verdenskrig. Mens Segerstedt mente menneskene kan unnvære alt unntatt ytringsfriheten, stanser Sveriges Television en partilederdebatt fordi programlederen sier SVT ikke kan stå inne for synspunktene til Sverigedemokratenes leder, Jimmie Åkesson. De sladdet også opplysningene om at den siktede i Kongsberg-saken hadde konvertert til islam.

Kokkvold påpekte at den nylig avdøde svenske kunstneren Lars Vilks ble så sterkt forfulgt – også av mange svensker – at det ikke var bare muslimer som betraktet ham som en paria.   

Avslutningsvis trakk Kokkvold opp et tydelig skille mellom patriotisme og nasjonalisme. En patriot elsker sitt fedreland, men ønsker å leve i fred med andre nasjoner. En nasjonalist misliker utlendinger, og er konfliktorientert, sa han.     

Skroll til toppen