Jørgen Sveen Hamre: Julas historiske røtter

På Luciadagen 13. desember startet et viktig samarbeid mellom  Fornebupiloten og FSU. Sammen med de fire initiativtakerne til FSU arrangerte Fornebupiloten et møte om “Julas historiske røtter”. Jørgen Sveen Hamre snakket om “Da Jesus tok over bursdagen til sola”. Han trakk paralleller fra hedensk tid til våre dager og viste hvordan nye tradisjoner tok opp i seg de gamle. Barn fra Nansenparkens barnehage sang iført Lucia-drakter og skapte ekte julestemning. De ca 40 frammøtte fikk lussekatter til akkompagnement av barnehagebarna og stemningen var varm og god.

Møtet ble en slags generalprøve til det planlagte (FSU), og markerte starten på et viktig samarbeid mellom FSU og Fornebupiloten. BIldet er tatt av Paal Alme som senere har bidratt med foto i de fleste av FSUs møter

Skroll til toppen