VELKOMMEN TIL NYTT SEMESTER

Nok en annerledes-jul er tilbakelagt, og vi går optimistiske inn i 2022 med håp om et normalår om ikke lenge. Likevel må vi fortsatt belage oss på å overholde de til enhver tid gjeldende koronarestriksjoner.

Første forelesning er tirsdag 11. januar og temaet er Afghanistan – et land med nytt lederskap og derav mange alvorlige utfordringer.

Hvordan vi praktisk skal legge til rette for dette arrangementet, vil bli besluttet i vårt styremøte 4. januar. Følg med på vår hjemmeside, Facebook og e-poster om hvilke beslutninger som blir tatt i denne sammenheng.

Skroll til toppen