Prøysen i nytt lys

«Samfunnsrefseren Prøysen» var tittelen på presentasjonen visesangeren Jørn Simen Øverli og musikkjenneren Holger Gulbrandsen innledet FSUs vårsemester med 14. januar.

Øverli var bare 12 år da han som maskot i Visens Venner begynte å interessere seg for andre sider ved Alf Prøysen enn de populære barnesangene og kjente og kjære visene med utgangspunkt i dikterens hjemtrakter ved Mjøsa.

Mye av Prøysens mer ukjente produksjon, som Øverli og Gulbrandsen ga de fremmøtte innblikk i og smakebiter fra, kan bare forstås ut fra hans bifile legning, noe Prøysen aldri sto fram åpent med.

I 1992 sang Øverli inn en cd med Prøysen-tekster som var så kontroversielle at NRK i mange år nektet å spille dem. De fryktet at bildet av den «snille» Prøysen skulle bli ødelagt.

Øverli har brukt mye av sitt liv til å studere Prøysens store produksjon. Han mener at Alf Prøysen var en like stor forfatter som Henrik Ibsen. Men legger til at hvis dette skal bli anerkjent av flere, må Prøysen fornyes på samme måte som Ibsen er blitt, for eksempel ved at flere av hans skuespill er blitt omgjort til ballettforestillinger.

Vokalisten Siril Malmedal Hauge fremførte et eksempel på en slik fornyelse gjennom pianisten Helge Liens nye melodi til «Kjæm du i kvæld, så står nykkjyln i døra.»   

Både innblikket i den ukjente Prøysen og fremføringen av hans tekster vakte stor interesse og begeistring blant tilhørerne.

Skroll til toppen