INNSPILL til utviklingen av Fornebu sør

Bærum kommune har invitert FSU og andre organisasjoner/foreninger og enkeltpersoner til å bidra inn i planprosessen for Fornebu sør og andre utviklingsområder på Fornebulandet.

FSU har benyttet denne anledningen til å delta i planprosessen i forbindelse med Fornebu sør. Vi møtte representanter for kommune og utbygger den 28. oktober og har nå i tillegg oversendt et skriftlig innspill til kommunen.

Skroll til toppen