ÅRSMØTE 2022 – varsel om digitalt årsmøte – INNKALLING

FSUs styre har besluttet at årsmøtet vil bli arrangert digitalt også denne gangen.

Som kjent, begrenser vårt møtelokale antall deltakere. For å kunne sikre at alle våre medlemmer får anledning til å delta, vil et digitalt årsmøte være eneste løsning så lenge Fornebu ikke har egnede møteplasser til å huse hele FSU.

Vi kommer til å følge samme prosedyrer som ved fjorårets årsmøte.

Nødvendig informasjon om fremgangsmåte og årsmøtepapirer vil bli tilgjengelig på vår hjemmeside og sendt til alle våre medlemmer i e-post. Elektronisk stemmeseddel vil bli tilgjengelig via “Min side” slik at vi sikrer at bare medlemmer kan stemme.

Viktige datoer:

 • 28.2 Innkalling til årsmøtet på nettside og e-post
 • 1.4 FRIST for å sende inn saker til behandling i årsmøtet
 • 15.4 Årsmøtepapirer tilgjengelig på nettside og i e-post til alle medlemmer. Stemmeseddel blir tilgjengelig via “Min side”
 • 15.4-22.4 Stemmeperiode starter 15.4 med siste frist fredag 22.4 kl 13.00
 • 22.4 kl 13.00 ÅRSMØTET AVSLUTTES – Siste frist for å fylle ut stemmeseddelen tilgjengelig via “Min side” og sende inn
 • 7.5 Protokoll fra årsmøtet tilgjengelig på vår nettside og tilsendt hver enkelt i e-post

FORELØPIG SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering
 3. Godkjenne årsmelding 2021
 4. Godkjenne aktivitetsregnskap 2021 med revisors rapport
 5. Behandle budsjett 2022
 6. Fastsette kontingent for 2023
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Valg
  • leder (ikke på valg)
  • 4 styremedlemmer (hvorav 2 ikke på valg)
  • 2 varamedlemmer
  • revisor (ikke på valg)
  • valgkomité (3 medlemmer hvorav 1 på valg)

Hilsen STYRET

Skroll til toppen