ÅRSMØTE 2021 – Saksliste med saksdokumenter

FSUs årsmøte 2021 avholdes elektronisk med stemmegiving i perioden 20.4-30.4.

Gjeldende vedtekter er fulgt med hensyn til innkalling, frist for innmelding av saker og utsendelse av fullstendig saksliste m/ elektronisk stemmeseddel via “Min side”. Årsmøtedatoen 30.4 kl. 12.00 er siste frist for å avgi stemme. Endelig protokoll vil være tilgjengelig på www.fsuni.no fra 7. mai.

VIKTIG Stemmeseddelen vil bare være tilgjengelig på “Min side” i tidsrommet 20.4-30.4 kl.12.00.

Skroll til toppen