Lærdommer etter 22 år som riksadvokat

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch oppsummerte sine 22 år som påtalemyndighetens fremste representant i Norge med å understreke at et demokratisk styresett er en avgjørende forutsetning for en velfungerende rettsstat.

I sitt videoforedrag for FSU 13. april la Busch like stor vekt på at påtalemyndighetens uavhengighet overfor politiske myndigheter må praktiseres konsekvent. Busch, som har vært riksadvokat lenger enn noen annen i norsk historie, sa da også at han aldri hadde vært utsatt for press fra politikere, heller ikke fra daværende statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Grete Faremo i forbindelse med rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Busch mente den viktigste lærdommen fra hans karriere er at det enkelte mennesket er lovens eneste sanne målestokk. Som aktor er oppgaven å påtale den straffbare handlingen, ikke å fordømme den som er anklaget. Han hadde i sitt virke lagt vekt på å vise respekt for alle han kom i kontakt med. Den eneste han ikke hadde håndhilst på, var Breivik.

I sitt meget tankevekkende foredrag understreket Busch betydningen av et profesjonelt politi med god etterforskningskapasitet. I Norge blir nesten alle drap nå oppklart. Dette står i skarp kontrast til situasjonen i Sverige, der det er dobbelt så mange drap som i Norge korrigert for innbyggertall, og der oppklaringsprosenten er under 70. Bare ett av fem drap blant kriminelle gjenger i Sverige blir oppklart, i et land der våpnene blir stadig tyngre og gjerningspersonene stadig yngre.       

Skroll til toppen